Savon koulutuskuntayhtymä menestyi opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoitushaussa

25.04.2019

Kuntayhtymä

Savon koulutuskuntayhtymä sai yhteensä 2 832 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää strategiarahoitusta ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Sakky sai suurimman rahoituksen uusien oppimisympäristöjen kehittämiseen ja siihen liittyvään valmennukseen eli Savon koulutuskuntayhtymä on edelläkävijä opetuksen uudistamisessa. Sakkyn saama rahoitus oli suurin myös ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistamisen kohdalla. Sakky haki strategista kehittämisrahoitusta OKM:stä 1.3.2019 päättyneessä haussa yhteensä 4 miljoonaa euroa.

Kokonaisuudessaan Sakky sai rahoitusta toiseksi eniten Jyväskylän koulutuskuntayhtymän jälkeen. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä sai rahoitusta yhteensä lähes 3,2 miljoonaa euroa, josta 2,5 miljoonaa euroa myönnettiin valtakunnallisen ammattitaitokilpailujen järjestämiseen.

Kaiken kaikkiaan opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 34 miljoonaa euroa strategiarahoitusta 93 koulutuksen järjestäjälle. Tänä vuonna suurin osa rahoituksesta myönnettiin ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen vahvistamiseen sekä koulutuksen järjestäjien toimintakyvyn vahvistamiseen liittyviin kehittämistoimiin. Rahoituksen käyttöaika on vuodet 2019 – 2020.

Teemat, joihin Sakky sai rahoitusta:

1. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintakyvyn vahvistaminen

järjestäjän tilojen ja laitteiden käytön uudistaminen (uudet oppimisympäristöt, valmennus uuteen toimintatapaan), (1 870 000 euroa)
koulutuksen järjestäjien yhdistymisten edistäminen (fuusio Pohjois-Savon opiston kanssa 1.1.2020 tai myöhemmin), (20 000 euroa)

2. Ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistaminen                          

HOKS-prosessin (henkilökohtaisen osaamisen kehittymisen suunnitelma) ja koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessin osaamisen kehittäminen (osaamistesti, kriittiset pisteet analyysi, opetus- ja ohjaushenkilöstön valmennus/ sparraus/ vertaismentorointi, palveluprosessin kuvaus ja viestintä), (742 000 euroa)

3.    Tietyn toimialan ammatillisen koulutuksen valtakunnallinen kehittäminen (lentokoneasennus)          

lentokoneasennuksen koulutusta kehitetään toteuttamalla nykyaikaisten ilma-alusten digitaalisia järjestelmiä mallintava opetusjärjestelmä, todellista huolto-organisaatiota vastaava simuloitu käytännön harjoitusten ympäristö sekä PART-66 koejärjestelmää), (200 000 euroa).

Koko päätös löytyy oheisen opetus- ja kulttuuriministeriön linkin kautta

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/34-miljoonaa-strategiarahoitusta-ammatillisen-koulutuksen-kehittamiseen

Lisätietoja:
Heikki Helve
Kuntayhtymän johtaja
044 785 3050
heikki.helve@sakky.fi