Tiedoksi syksyllä 2018 opiskelemaan tuleville liikennejärjestelyt Kuopion Presidentinkadulla

21.06.2018

Aikuiset
Lukio
Nuoret
Oppisopimus
Yleinen
Yritys

Kuopion Presidentinkadun eteläpään liikennejärjestelyihin tulee muutoksia Mölymäen kadunrakennustöiden alkaessa heinä-elokuun vaihteessa 2018 alkaen

Syksyllä Presidentinkatu 1-3:n yksiköihin ei ajeta etelän suunnasta Aulis Rytkösen kadun kautta, vaan liikennöinti opiston tontille ja pysäköintialueille tapahtuu etelän suunnasta Kaartokadun kautta (kartta ohessa). Kadunrakennustyöt aiheuttavat muutoksia myös Presidentinkadun bussiliikenteeseen.

Bussiliikenteen osalta ajoreitit/pysäkit selviävät syksyllä aikataulujen ilmestyttyä. Kuopion Liikenteen paikallisliikenteen syksyn uudet aikataulut tulevat voimaan 13.8.2018 alkaen.
Kuopion Liikenteen aikataulut ja reitit löytyvät osoitteesta: http://vilkku.kuopio.fi/

Muiden liikennöitsijöiden (pitkän linjan bussit) aikatauluista kannattaa ajoreitit, pysäkit ja aikataulut varmistaa erikseen suoraan liikennöitsijöiltä.

Tulevista syksyn liikennejärjestelyistä on tiedote 23.5.18 alkaen myös Wilmassa opiskelijoille, opettajille, henkilökunnalle sekä huoltajille.