VALMAAN, ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen jatkuva haku

03.08.2018

Yleinen

Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Oletko

-peruskoulun päättänyt, vailla perusasteen tutkintoa olevat nuori

-aikuinen, joiden ammattitaito on puutteellinen tai vanhentunut

-maahanmuuttajataustainen henkilö

Koulutuksen lähtökohtana ovat yksilölliset, osaamiseen perustuvat oppimispolut ja työelämälähtöisyys. Opiskelija voi missä tahansa vaiheessa valmentavaa koulutusta siirtyä suorittamaan ammatillista tutkintoa, jos hänellä on siihen tarvittavat valmiudet, hän täyttää alan hakuehdot ja alalla on vapaita paikkoja.

Lisätietoja ja haku https://www.sakky.fi/jatkuvahaku/valma-ammatilliseen-koulutukseen-valmentava-koulutus-60-osp