Aikuiskoulutus - OSAAMISOHJELMIEN AVULLA TUTKINTOON

Aikuisopiskelijat Merja Kajan-Kolari (kuvassa oikealla) ja Rosa Eskelinen (kuvassa keskellä) suosittelevat osaamisohjelman kautta hakeutumista tutkinnon suorittajaksi. Kouluttaja Pirjo Turunen (kuvassa vasemmalla) kertoo koulutuksen olevan aikuisille räätälöityä työelämäpainotteista oppimista.


Merja Kajan-Kolari aloitti tänä syksynä Savon ammatti- ja aikuisopistossa Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon suorittamisen. Alanvaihto tuli työelämässä jo pitkään olleelle Merjalle tarpeelliseksi ja hän päätyi suorittamaan ko. tutkintoa osaamisohjelman kautta. – Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon suorittanut henkilö toimii erilaisissa kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan ympäristöissä tukien, ohjaten ja avustaen lapsia, nuoria ja aikuisia. Uuden tutkintoni mukaiset mahdolliset työpaikat sijaitsevat esimerkiksi nuorisokeskuksissa, peruskouluissa, lukioissa tai ammatillisissa oppilaitoksissa, Kajan-Kolari kertoo.

– Keskeiset vaatimukset Merjan tutkinnon tähtäävässä työssä ovat vuorovaikutus- ja ohjaustaidot sekä yhteistyötaidot. Lisäksi työ vaatii havainnointikykyä ja tilanteiden tunnistamis- ja arviointikykyä sekä harkintaan perustuvaa kriittistä ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa, kertoo Savon ammatti- ja aikuisopiston kouluttaja Pirjo Turunen.

Opinnot ovat työelämäpainotteisia

Osaamisohjelmien kautta aloitetut opinnot ovat usein hyvin työelämäpainotteisia. – Työpaikoilla käytännön työtehtävissä saattaa tapahtua jopa 80 % oppimisesta. Opinnot myös räätälöidään kunkin aikuisen henkilökohtaisen tilanteen ja työ- ja opiskeluhistorian mukaisesti, Turunen sanoo.

Rosa Eskelinen aloitti niin ikään tänä syksynä ammattitutkintoon tähtäävät opintonsa. – Olen ollut aiemmin töissä ravintola-alalla, mutta en ollut varma, että olenko täysin oikealla alalla. Aloitin tänä syksynä samassa ryhmässä Merjan kanssa ja olen ollut tyytyväinen koulutukseen, Rosa kertoo. Ennen hakeutumistaan tutkintoa suorittamaan Rosa oli käynyt TE-palveluissa ammatinvalintapsykologin pakeilla, josta hän oli saanut vahvistusta alanvaihdolle. – Työelämäpainotteisuus opinnoissa on mielestäni hyvä asia, Rosa sanoo.

Kenelle aikuisten osaamisohjelmat on tarkoitettu?

Osaamisohjelmien kautta voi suorittaa tutkintojen lisäksi myös osatutkintoja sekä oppisopimusmuotoista koulutusta. Aikuisen hyödynnettävissä on koko Savon ammatti- ja aikuisopiston laaja tuotepaletti - yhteensä useita kymmeniä erilaisia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja lähes alalta kuin alalta.

Opiskelijan näkökulmasta katsottuna tarjolla on erityistä ohjausta koulutukseen hakeutumisen vaiheessa. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa opastusta koulutushakemuksen tekemisessä. Toisesta ääripäästä löytyy se potentiaalisten opiskelijoiden joukko, joilla ei vielä ole näkemystä alasta tai ammatista. Tällöin ohjaus on lähellä perinteistä ammatinvalinnan ohjausta ja yhteisiä istuntoja voi olla useita. Niissä pohditaan mielenkiinnon kohteita, osaamista ja vahvuuksia, mahdollisia rajoitteita, työllisyysnäkymiä, opintojen rahoittamista jne.
– Minun tehtäväni osaamisohjelmissa on huolehtia opiskelijoiden hakeutumisvaiheen ohjauksesta lähinnä silloin, kun heidän alavalintansa on vielä avoinna tai asioihin liittyy muuta problematiikkaa. Jos ammatillinen suunta on heillä valmiiksi pohdittuna, kannattaa ottaa yhteyttä suoraan opintoalalle, ohjeistaa Savon ammatti- ja aikuisopiston opettaja Mikko Vienola.

 

Nuorten aikuisten osaamisohjelma (NAO)

Nuorten aikuisten osaamisohjelman (NAO) kohderyhmänä ovat 20 - 29 -vuotiaat ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa olevat henkilöt. Tavoitteena on helpottaa heidän pääsyään ammatilliseen koulutukseen. Uusia opiskelijoita ohjelman kautta otetaan mukaan vielä vuonna 2016.

Aikuisten osaamisperustan vahvistamisen ohjelma (AO)

Aikuisten osaamisperustan vahvistamisen ohjelma (AO) toimii samalla tavalla kuin nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO. Kohderyhmän ikähaitari on 30 - 50 vuotta ja myös heidän pitää olla ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa. AO on ollut toiminnassa kuluvan vuoden ajan. Uusia opiskelijoita otetaan ohjelman kautta mukaan vielä vuonna 2016.

 

Yhteydenotot:

Savon ammatti- ja aikuisopiston opintoalojen yhdyshenkilöt sekä lisätiedot asiasta www.sakky.fi/nao

 

Teksti ja kuva: Markku Penttilä