Ammattiosaajan työkykypassi eväänä terveeseen työelämään

Kuntayhtymässä on otettu käyttöön Ammattiosaajan työkykypassi, jonka avulla lisätään opiskelijoiden osaamista oman hyvinvoinnin ja terveyden ylläpidosta.

”Tavoitteena on kehittää opiskelijan työkykyä nostamalla koulutuksen sisällöistä esiin terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat”, Savon koulutuskuntayhtymän pedagoginen kehittäjä Ritva Ylitervo kertoo.

Ammattiosaajan työkykypassi rakentuu viidestä osa-alueesta. Opiskelijan suorittamasta ammatillisesta tutkinnosta nostetaan passin avulla esiin Ammatin työkykyvalmiuksiin, Toiminta- ja työkykyä edistävään liikuntaan, Terveysosaamiseen, Harrastuneisuus ja yhteistyötaitoihin ja Työkykyvalmiuksien vahvistamiseen teemat.

 

Nämä viisi osiota löytyvät kaikista toisen asteen ammatillisista tutkinnoista, mutta passin avulla tutkinnon sisällä olevat teemat nostetaan selkeästi esiin. Opiskelijat ymmärtävät Ammattiosaajan passin avulla mistä eri osioista heidän hyvinvointinsa rakentuu ja miten työkykyä kehitetään.

 

”Ammattiosaajan työkykypassi vaikuttaa opiskelijan hyvinvointikäyttäytymiseen jo opiskeluaikana. Tavoitteena on, että opiskelijalle kehittyy valmiuksia itsenäiseen työkyvyn kehittämiseen ja huomioimiseen. Ja että hän osaa ylläpitää omaa työkykyä myöhemmin työelämässä”, Ylitervo täydentää.

 

Ammattiosaajan työkykypassin suorittamisesta opiskelija sopii ryhmäohjaajan kanssa opintoja suunniteltaessa. Opiskelijan aiemmin hankittua osaamista voidaan tunnustaa passin suorituksiksi.  Esimerkiksi Toiminta ja työkykyä edistävään liikunta- osa-alueeseen voidaan tunnustaa aktiivinen toiminta urheiluseurassa valmennettavana ja urheilijana. Passin osa-alueille on omat vastuuopettajat. Osa passin edellyttämästä osaamisesta hankitaan työssäoppimalla työpaikoilla.

 

Osaamisen osoittamisessa hyödynnetään digitaalisia ja myös perinteisiä arviointikeinoja. Passin voi suorittaa myös ryhmätyönä.

 

Passin laajuus on 9 osaamispistettä.

 

”On oletettavaa että työnantajat tulevat arvostamaan opiskelijan suorittamaan passia rekrytoinnin yhteydessä; Ammattiosaajan työkykypassi on tae siitä että henkilö osaa pitää huolta itsestään ja osaa toimia työyhteisön jäsenenä”, Ylitervo kertoo.

 

Valtakunnallinen toimintamalli taustalla

 

Ammattiosaajan työkykypassia on kehitetty valtakunnallisesti vuodesta 2008 lähtien. Passi koskettaa ammatillista toista astetta.

”Savon koulutuskuntayhtymässä Ammattiosaajan työkykypassin käyttöönoton valmistelu alkoi vuosi sitten. Työhön osallistui laaja joukko opetushenkilöstöä. Työryhmään kuului myös Wilmasta vastaavia henkilöitä; pyrimme jo alusta lähtien rakentamaan passin sähköiselle alustalle”, Ritva Ylitervo kertoo.

 

Passin laatimisesta on vastannut Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry yhteistyössä Opetushallituksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Passin perustana toimii Työterveyslaitoksen kehittämän työkykytalo-malli.

 

Työkykytalo rakentuu terveyden ja toimintakyvyn perustalle, jonka päälle lähdetään rakentamaan osaamista sekä luomaan perusteita työhön liittyvien arvojen, asenteiden ja motivaation rakentamiselle. Talon ylimmällä tasolta löytyvät johtaminen, työyhteisö ja työolot.

 

Savon koulutuskuntayhtymässä Ammattiosaajan työkykypassi on otettu käyttöön tänä syksynä.

 

”Käytännön tasolla passilla voitaisiin vaikuttaa siihen, että esimerkiksi metsäkoneenkuljettajaopiskelija ymmärtäisi, että päivän työreissua varten parhaat eväät eivät ole pitsa ja limppari. Omasta ravitsemuksesta on pidettävä huolta, että raskaassa työssä jaksaa ja keskittymiskyky ei herpaannu”, Ylitervo kertoo.

 

Esimerkin voima

 

Ritva Ylitervo miettii keinoja miten Ammattiosaajan työkykypassi saataisiin lanseerattua paremmin käyttöön oppilaitoksissa.

 

”Mielestäni tässä on henkilöstöllä iso rooli. Meidän tulisi miettiä keinoja millä osoittaisimme opiskelijoille, että arvostamme terveyden ja työkyvyn ylläpitoa. Henkilöstön terveyskäyttäytymiseen tulisi panostaa”, Ylitervo pohtii.

 

”Ehkäpä koko Savon koulutuskuntayhtymän henkilöstön tulisi suorittaa Ammattiosaajan työkykypassi”, Ylitervo leikittelee ajatuksella.

 

 ”Mehän osoitamme omalla esimerkillämme opiskelijoille sitä, miten suhtaudumme työkykyyn ja hyvinvointiin”, Ylitervo täydentää.

 

Ylitervolta itseltään löytyy erittäin vahva urheilu- ja kilpailutausta ja hän kokee, että fyysisen harjoituksen ja oikean ruokavalion kautta saa voimia oman työn suorittamiseen. Tänä kesänä hän on voittanut kolme SM-kultaa triathlonista, mutta eri lajien mitaleja häneltä löytyy lapsuudesta asti.

 

”Olen harrastunut lapsesta asti liikuntaa. Aloitin hiihtämällä kilpaa, sitten siirryin pitkänmatkanjuoksijaksi. Mitaleja on kertynyt paljon, mutta iän karttuessa halusin monipuolistaa liikuntaani. Tänä kesänä voitin kolme SM-mitalia triathlonin seniorisarjassa. Nyt minulla on kaksi valmentajaa ja tähtäimessä on ovat Euroopan mestaruuskisat”, Ylitervo kertoo

 

”Taidanpa itsekin suorittaa tuon Ammattiosaajan työkykypassin”, Ylitervo kuittaa.

 

Lisätietoja Ammattiosaajan työkykypassista saa Ritva Ylitervolta sekä osoitteesta: www.arjenarkki.fi/työkykypassi

 

Hyvinvointivirtaa-teemaviikko hyvinvointia lisäämässä

 

Savon koulutuskuntayhtymä järjesti Hyvinvointivirtaa-teemaviikon yhteistyössä SAKU ry:n kanssa viikolla 40. Tilaisuuden järjestettiin Toivalan, Iisalmen ja Kuopion yksiköissä. Tapahtumaa oli järjestämässä kuntayhtymän opiskelijahuollon koordinaattori Tuuli Pieviläinen yhdessä henkilöstön, opiskelijoiden sekä paikallisten verkostojen kanssa.

 

”Hyvinvointivirtaa-teemaviikon tavoitteena oli nostaa esille terveyteen, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen liittyviä teemoja ammatillisen koulutuksen arjessa”, Pieviläinen kertoo.

 

Hyvinvointia tuotiin esille toiminnallisilla pisteillä yhdessä nuorten ja nuorten hyvinvoinnin parissa työskentelevien tahojen kanssa. Mukana olivat poliisi, Nuorten Palvelu, Ehyt ry, Pohjois-Savon syöpäyhdistys, seurakunta sekä monia muita toimijoita.

 

Tapahtumissa kerrottiin opiskelijoille työkykypassista sekä kerättiin tietoa siitä, mihin asioihin oppilaitoksen tulisi kiinnittää huomiota opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämiseksi. Esiin tuodut asiat olivat hyvinkin yksinkertaisia; opiskelijat toivoivat muun muassa väriä seinille, halvempaa kahvia sekä enemmän liikuntaa koulupäiviin.

 

Hyvinvointivirtaa- teemaviikon tapahtumiin osallistui arviolta 1500 opiskelijaa ja Savon koulutuskuntayhtymän henkilökunnan edustajaa.

 

Teemaviikko saa jatkoa Varkaudessa 21.10 järjestettävässä tapahtumassa.

 

 

Teksti ja kuvat

Toimittaja Tuomas Kylänpää

 

Yhteiset palvelut, Myynti- ja markkinointipalvelut
Savon koulutuskuntayhtymä
Puh. +358 44 785 8747
tuomas.kylanpaa@sakky.fi

www.sakky.fi