AUKOPA - automaatiota konepajoille

 

Teollisuuden robotiikka ja automaatio oppimisympäristö toimii koulutus-, tutkimus- ja tuotekehitysympäristönä.

Oppimisympäristö on tarkoitettu: - teknologia-alan henkilöstökoulutuksiin - teknologia-alan perus- ja jatkokoulutuksissa oleville - yrityksille, joilla on halu kehittää tuotantonsa automaattista kappaleen käsittelyä ja jotka haluavat testata omien tuotteidensa soveltuvuutta robotisoituun tuotantoon.

Nykyaikaista robotti-teknologiaa sisältävä teollisuusautomaation oppimisympäristö on toteutettu yhteistyössä Pohjois-Savon liiton, Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Siilinjärven kunnan ja Hydroline Oy:n kanssa.

Kuuntele Yle Kantin haastattelu: http://www.kantti.net/artikkeli/2014/10/automaatio-kilpailutekij%C3%A4n%C3%A4-ammatillinen-koulutus-siirtyy-yrityksiin