Carlsonin esimiesten johtamiskoulutus päättyi kesäisissä tunnelmissa

Oy Carlsonin esimiehillä päättyi tiistaina 4.6.2019 puolentoista vuoden pituinen johtamisen erikoisammattitutkinnon oppisopimuskoulutus Savon ammattiopistossa. Koulutus oli räätälöity asiakkaalle ja sisälsi yhteensä 13 koulutuspäivää.

Mikko Sairanen, Kuopion Volttikadun rautakaupan myymälänjohtaja kertoi koulutuksesta omia kokemuksia ja ajatuksia koulutuksen päätöstilaisuudessa.

”Toiveeni johtamisen erikoisammattitutkinnolle oli oman osaamiseni syventäminen ja ennen kaikkea uusien näkökulmien hakeminen omaan johtamistyöhöni. Koulutus käsitteli kattavasti eri johtamisen osa-alueet ja antoi laajan yleiskuvan lisäksi paljon ajattelemisen aihetta omaan johtamiseeni ja työyhteisööni.

Olen koulutuksen myötä alkanut enemmän analysoimaan omaa johtamistani ja olen systemaattisesti alkanut kehittämään sitä. Omalle työpaikalle räätälöity koulutus oli siitä hyvä, että tunneilla käsiteltiin oikeita työyhteisön asioita. Käytimme paljon esimerkkeinä yrityksemme todellisia tilanteita ja kehittämiskohteita. Vaikka oman työpaikan ryhmän myötä jäi työpaikan ulkopuolinen verkostoituminen pois, niin pidin omaa ryhmää silti positiivisena asiana, sillä pystyimme tunneilla keskustelemaan yrityksen oikeista asioista niiden oikeilla nimillä. Toinen hyvä puoli omassa ryhmässä oli se, että opin tuntemaan monia kollegojani toisista kaupungeista ja pisteistä paljon paremmin koulutuksen myötä ja jatkossakin yhteydenpito kollegoihin on siten helpompaa.

Suosittelen lämpimästi johtamisen erikoisammattitutkintoa kaikille, jotka haluavat syventää omia johtamistaitojaan.”

Kyösti Karhunen, toimitusjohtaja, Oy Carlson

”Jeat on ollut iso ponnistus 160 vuotiaalle Carlsonille sekä siihen osallistuneille esimiehille. Tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää henkilökuntaa ja siihen vahvana osa-alueena kuuluu johtaminen. Hyvällä johtamisella saadaan aikaiseksi myös hyvää ja kannattavaa liiketoimintaa. Alati muuttuvassa maailmassa, pitää koko ajan kehittää omaa ja organisaation osaamista ja tähän meille on ollut (ja on myös jatkossakin) oiva kumppani Sakky. Yhdessä Sakkyn kanssa olemme voineet varmistaa, että koulutukset ihan perustekemisestä johtamiseen ovat suunnitelmallisia ja yhteneväisiä. Näin tarina ja tavoite ei muutu matkalla ja pystymme keskittymään ydintekemiseemme: asiakaspalveluun kaupassa ja sen parantamiseen.”  

toimitusjohtaja Kyösti Karhunen

Petri Lehtoranta, suunnittelija, Savon ammattiopisto

”Carlsonin räätälöidyssä johtamiskoulutuksessa 16 henkilöä suoritti johtamisen erikoisammattitutkinnon ja yksi suoritti talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinnon. Lämpimät onnittelut kaikille valmistuneille!

Sakkyllä ja Carlsonilla on pitkä yhteistyö henkilöstön kehittämisessä ja kouluttamisessa. Tämän johtamiskoulutuksen lisäksi Sakky on aikaisemmin kouluttanut mm. Carlsonin lähiesimiehiä ja myyjiä. Savon ammattiopiston opiskelijat ovat saaneet vuosien varrella hyviä harjoittelupaikkoja ja sekä myös valmistumisen jälkeen työllistyneet Carlsonille. Sakkyllä ja Oy Carlsonilla on kumppanuussopimus.”

Lisätietoa johtamisen koulutuksista www.sakky.fi/johtaminen ja organisaatiokohtaisista työyhteisövalmennuksista: suunnittelija Petri Lehtoranta, puh. 044 785 8613, petri.lehtoranta@sakky.fi