Energiansäästöviikolla huomio uudistuvissa energiamuodoissa

Savon koulutuskuntayhtymä viettää lokakuussa vuosittaista energiansäästöviikkoaan. Tänä vuonna viikon ohjelma keskittyi aurinkoenergiaan, jätteiden hyödyntämiseen energiamuotona ja energiatehokkuuteen. Viikon aikana oli voimakkaasti esillä myös ekokompassi, työkalu, jonka avulla pk-yritykset ja julkiset organisaatiot voivat vaivattomasti kehittää ympäristöasioitaan. Ekokompassin osalta Savon koulutuskuntayhtymä toimii alueellisena koordinaattorina Pohjois-Savossa.

Onnistuneita opiskelijaprojekteja​

Kiinteistö-KYS Oy on tehnyt jo vuosia yhteistyötä Savon koulutuskuntayhtymän kanssa. – Olemme solmineet Savon koulutuskuntayhtymän kanssa kumppanuussopimuksen, jonka avulla voimme kehittää yhteistyötämme kokonaisvaltaisesti. Yhteistyötä on tehty niin opiskelijoiden työssäoppimispaikkojen kuin muidenkin käytännön opiskelijatöiden osalta, kertoo Kiinteistö-KYS Oy:n toimitusjohtaja Juhani Simpanen. Simpanen kertoo oppilastyönä rakennetun esimerkiksi jätekatoksia, joissa myös betonivalut ja rungot valmistettiin opiskelijavoimin. Savon ammatti- ja aikuisopiston luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon opiskelijat ovat puolestaan laatineet ympäristönhoitosuunnitelman. – Yhteistyö on ollut sujuvaa ja monipuolista. Vuosien varrella rakentuneet henkilösuhteet ovat taanneet useita onnistuneita opiskelijaprojekteja, kertoo Kiinteistö-KYS:n kiinteistöpäällikkö Toni Helin.

Toimitusjohtaja Juhani Simpasen ja kiinteistöpäällikkö Toni Helinin
kokemukset aurinkosähköstä ovat positiivisia.

Ekokompassilla ekologisuutta ja kustannussäästöjä​

Kiinteistö-KYS Oy:llä on käytössä ekokompassi, jonka avulla organisaatio on suunnannut yhä enemmän kohti kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Ekokompassi-toiminta sai alkunsa organisaation osallistuttua Savon koulutuskuntayhtymän Kestävää kehitystä Pohjois-Savon yrityksissä – hankkeeseen. – Kestävä kehitys ja ekologia ovat olleet merkittäviä arvoja toiminnassamme jo pitkään. Olemme mukana Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa 2050 ja ekokompassi osaltaan on ollut hyödyllinen työkalu kehittää toimintaa kohti valittujen arvojen suuntaa, Simpanen toteaa. – Olemme onnistuneet vähentämään energiankulutusta ja lisäämään uusiutuvan energian käyttöä. Valaistuksen osalta olemme siirtymässä led-valoihin. Toimenpiteet tuovat sekä ekologisuutta että kustannussäästöjä, Helin kertoo.

Ekokompassi on pk-yrityksille, yleisötapahtumille ja kaupungin virastoille sopiva ympäristöjärjestelmä. Järjestelmä sisältää 10 kriteeriä, joiden noudattamiseen yritys, tapahtuma tai virasto sitoutuu. – Kynnys lähteä mukaan ekokompassi-toimintaan on mielestäni matala. Yritys voi itse sekä valita että määritellä omat tavoitteensa sopivanlaisiksi ja tasoisiksi. Ekokompassi on oiva tapa lähteä liikkeelle tai syventää vihreisiin arvoihin liittyvää toimintaa, Helin kertoo.

Sähköä auringosta

Kiinteistö-KYS hyödyntää toiminnassaan myös aurinkoenergiaa. – Aurinkosähkön takaisinmaksuaika on tällä hetkellä noin 18 vuotta. Aurinkopaneelien käyttöikä on noin 30 vuodesta ylöspäin. Energiamuotona valinta on järkevä. Aurinkosähkön käyttöönotto on kokemustemme mukaan ollut vaivatonta. Paneelien asennus talojen katoille ei ole itsessään monimutkaista ja seurantajärjestelmät sähkön tuoton osalta ovat kattavat. Tehdyt ympäristötoimenpiteet ovat saaneet myös talonyhtiöidemme asukkailta kiitosta. Asukkaista 88 % on erittäin tyytyväisiä ympäristöasioidemme hoitoon, Simpanen kertoo.

Juhani Simpanen toimii Kiinteistö-KYS Oy:n toimitusjohtajana. 

Faktaa: Kiinteistö-KYS Oy​

Kiinteistö-KYS Oy on Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistama vuokrataloyhtiö ja pitkäaikainen Savon koulutuskuntayhtymän kumppani. Yhtiöllä on 1 162 laadukasta vuokra-asuntoa eri puolilla Kuopiota. Asuntoja voivat hakea ensisijaisesti Kuopion kaupungin ja Kuopion yliopistollisen sairaalan henkilökunta sekä paikkakunnalle muuttavat uusien ja kasvavien yritysten palvelukseen tulevat työntekijät.

LISÄTIETOJA EKOKOMPASSI-TOIMINTAAN MUKAAN TULEMISESTA

www.ekokompassi.fi

Salo Anu

Salo Anu
kestävän kehityksen koordinaattori
+358447854019