Haasteiden kautta eteenpäin elämässä

Vuoden 2019 tammikuussa aloittanut Savon ammattiopiston ja Vamos Kuopion yhteinen Oppilaitos-Vamos -hanke toimii myös kesäaikana. Hankkeeseen osallistuvista nuorista muutama on mukana kesä-heinäkuussa Rautavaaran Metsäkartanossa järjestettävällä monikulttuurisella No Youth Left Behind -projektin leirillä. Projektissa  on mukana nuorisotyön parissa työskenteleviä tahoja, jotka jakavat asenteita, pedagogisia lähestymistapoja ja tukevat nuorisotyön liikkuvuutta yli maarajojen.

Tällä kertaa Euroopan Unionin Erasmus+ -rahoitteiselle nuorisovaihtoleirille osallistuu parikymmentä nuorta sekä heidän ohjaajansa yhteensä neljästä eri maasta. Kaikkien osallistuvien nuorten taustalla on esimerkiksi ollut haasteita opintojen saattamisessa päätökseen tai oman urapolun löytämisessä, syystä tai toisesta. Leirillä ylläpidetään normaaleja rutiineja ja nuoret saavat itse olla mukana leiriohjelmien suunnittelussa, jolloin mielenkiinto osallistumiseen on suurempi.

Oppilaitos-Vamos -nuorten tukena ja leirillä mukana on Savon ammattiopiston Valma-koulutuksen sosiaaliohjaaja Tatu Savolainen. Hän on yksi Oppilaitos-Vamos -hankkeen ohjaajista ja työskennellyt nuorisotyön parissa jo pitkään. Tatu on hyvin iloinen, että nuorisotyö kansainvälistyy suurin harppauksin ja yhteistyön ansiosta eri maiden rohkeat kokeilut voidaan ottaa testiin myös Suomessa. Samoin Suomella on paljon annettavaa muille maille erityisesti keinoissa ja työkaluissa tukea tarvitsevien nuorten auttamiseksi. Suomessa sosiaaliturva takaa sen, että apua kyllä saa. Sen pyytäminen voi vain olla monelle nuorelle kynnys- ja erityisesti uskalluskysymys. Koko oma elämänkokemus voi nuoresta iästä johtuen olla vielä yhtä haparointia ja eksymistä, eikä oikeaa suuntaa tahdo löytyä. Oppilaitos-Vamos tukee mm. näissä tapauksissa nuorten pääsyä elämässään eteenpäin jokaisen nuoren yksilöllisiä tarpeita kuunnellen.

Oman itsetunnon ja rohkeuden kasvaminen on parasta

Yksi leirille osallistuvista on Jenna, joka on mukana nuorisovaihdossa jo neljättä kertaa, näistä kaksi No Youth Left Behind -projektin merkeissä. Aiemmat leirit hän on käynyt Puolassa, Virossa ja Kroatiassa. Jenna on opiskellut pintakäsittelyn perustutkinnon Savon ammattiopistossa, mutta ei voinutkaan työllistyä alalle terveydellisten syiden vuoksi.

Alun perin Jenna uskalsi lähteä mukaan nuorisovaihtoon etsivän nuorisotyön houkuttelemana. Hankkeen kautta on karttunut ennen kaikkea rohkeus toimia ja kommunikoida monikulttuurisessa ympäristössä myös vieraita kieliä käyttäen. Erityisen positiivista on oman itsetunnon parantuminen ja uuden urapolun löytyminen. Jenna odottaakin parhaillaan tietoa, pääseekö hän mukaan Euroopan Solidaarisuusjoukot -hankkeen vapaaehtoistyöprojektiin Saksaan.

Luonnon energiaa ja jumaltaruja

Sunnuntaina 30.6. on suomalaisten vuoro järjestää leirin iltaohjelma. Aiheena on tietenkin leirin sijaintiin sopien suomalainen luonto, mytologia ja jumaltarut. Leiriläiset lähtevät metsään, jossa Jenna ja muut Suomen tiimin nuoret kertovat sujuvasti englanniksi luonnon tärkeydestä suomalaisille. Luonto antaa ihmiselle energiaa, jos sen vain osaa ottaa vastaan. Hengitetään syvään ja kokeillaan puiden halaamista.

Juttu etenee entisaikojen jumaltaruihin metsän kuningas Tapiosta. Tehtäväksi leiriläiset saavat rakentaa tiimeittäin metsän tarjoamista rakennusaineista oman näkemyksensä Tapiosta. Myös ohjaajien tiimi antaa oman panoksensa.

Kammille ilmestyy shamaani

Tapio-hahmojen rakennuksen jälkeen onkin aika siirtyä reippaasti kävellen kilometrin päähän kammille, jossa odottaa itse shamaani rumpuineen. Kaikki leiriläiset saavat shamaanin kasteen ja mustan hiilimerkin otsaansa. Shamaani tapaa myös jokaisen osallistujan yksitellen ja antaa heille jumalnimet. Jennan kaulassa roikkuu nimikyltti Mielikki, joka on naispuolinen metsänhenki ja metsänkuningas Tapion vaimo. Melkoinen kunnianosoitus.

Ilta menikin sitten aivan makkaraksi

Illan päätteeksi kammilla grillataan makkaraa ja maissia. On hienoa seurata, kuinka nuoret kommunikoivat keskenään sujuvasti englanniksi. Kun kielitaito loppuu, toiset auttavat ja kääntävät keskustelua omalle kielelle. Rohkeus kasvaa vähitellen ujoimmillakin, toisaalta hiljaisempia ei pakoteta puhumaan, vaan edetään täysin omaa tahtia.

Ohjaajat jäävät vielä hetkeksi pitämään loppupalaveria kammille, kun nuoret siirtyvät upeissa järvenrantamaisemissa takaisin Metsäkartanon majoitustiloihin. On aika painaa pää tyynyyn ja herätä aamulla pirteänä uuden päivän aktiviteetteja suorittamaan.

Pähkinänkuoressa Metsäkartano

Rautavaaralla Suomen jylhässä kansallismaisemsassa luonnon keskellä sijaitseva Metsäkartano on yksi Suomen yhdeksästä OPM:n rahoittamasta nuorisokeskuksesta. Metsäkartano on erikoistunut nuoriso-, perhe- ja sosiaalityöhön kasvatuksellisella ja tukevalla otteella. Koulun ulkopuolisella toiminnalla vahvistetaan nuorten elämäntaitoja ja kykyä toimia yhteistyössä muiden ihmisten kanssa. Metsäkartanossa järjestetään myös paljon eri oppiasteiden leirikouluja. Mahdollisia ajanvieton mahdollisuuksia on hurjasti, jopa 40 erilaista. Ne painottuvat pääasiassa luontoon. Yksi metsäkartanon tärkeimmistä arvoista on kansainvälisyys ja se näkyykin keskuksen toiminnoissa vahvasti.

Pähkinänkuoressa Oppilaitos-Vamos

Vamos Kuopion ja Savon ammattiopiston yhteishanke Oppilaitos-Vamos käynnistyi vuoden 2019 alussa. Oppilaitos-Vamos valmentaa, tukee ja kannustaa nuoria saattamaan opintonsa päätökseen ja siirtymään jatko-opintoihin. Lisäksi tavoitteena on nostaa opiskeluista pudonneita nuoria takaisin opiskelemaan tulevaisuuden ammattiaan. Hanke pyrkii kehittämään opiskelijalähtöistä ja yksilön tarpeet paremmin huomioivaa oppilaitoskulttuuria ja löytämään rohkeiden toimintakokeilujen kautta uusia tapoja tukea opiskelun edistämistä.

Hankkeen yhteyshenkilö Savon ammattiopistossa: