Hoivatyön lähiesimieskoulutus tekee rohkeita esimiehiä

Savon koulutuskuntayhtymän uuteen Hoivatyön lähiesimies -koulutukseen opiskelijoita ympäri Suomea

Uusi Hoivatyön lähiesimies-koulutus tekee rohkeita esimiehiä

 Sosiaali -ja terveysala on suuressa muutoksessa; johtoporras työskentelee laajojen kokonaisuuksien parissa ja käytännöntason esimiesten osaamistarve on lisääntynyt huomattavasti. Tähän tarpeeseen Savon koulutuskuntayhtymä on räätälöinyt Hoivatyön lähiesimies-koulutuksen, joka sopii kaikille hoivatyön ammattilaisille.

”Pielaveden kunnan perusturvajohtaja ymmärsi tämän koulutuksen merkityksen; Minulle kaavaillaan lähiesimies-vastuuta kolmesta osastosta ja henkilökuntaa noilla osastoilla on yhteensä noin 30”, kertoo perusturvasihteerinä toimiva Kirsi Rajasuo Pielaveden kunnan vanhuspalvelusta. ”Tietysti uusi tehtävä esimiehenä pelottaa, mutta tämä koulutus on antanut minulle todella paljon välineitä esimiehenä toimimiseen ja vahvistanut itseluottamustani”, Rajasuo lisää.

Ylä-Karjalan Hoitokodin johtaja Asta Huovinen on myös erittäin tyytyväinen uuteen koulutukseen: ”Minulle tärkeimpiä asioita koulutuksessa on ollut rekrytointiin ja perehdyttämiseen liittyvä koulutus. Tänä päivänä haasteena on saada rekrytoitua oikeasti osaava työntekijä ja saada tuo hyvä tyyppi pidettyä talossa”, Huovinen painottaa. Myös yrittäjänä toimiminen kiinnostaa minua ja siksi talouden- ja asiakkuuden hallintaosaamiseen liittyvä opetus on ollut minulle tärkeää”, Huovinen kertoo.

Hoivatyön lähiesimies-koulutuksen parasta antia Rajasuon ja Huovisen mielestä on ollut muista aikuisopiskelijoista koostuvan ryhmän vertaistuki: ”Ryhmän kanssa on purettu haastavia tilanteita yhdessä ja keskusteltu omasta esimiesroolista. Ryhmän tuki ja koulutuksen sisällöt ovat vahvistaneet meidän molempien itsetuntoa ja lisänneet rohkeutta” Rajasuo ja Huovinen toteavat yhdessä.

Hoivatyön lähiesimies -koulutukseen hakeutui aikuisopiskelijoita ympäri Suomea eri yrityksistä ja julkisen sektorin palveluksessa olevia. Läheskään kaikki hakijat eivät mahtuneet viime syksynä ensimmäistä kertaa alkaneeseen koulutukseen, mutta vastuukouluttaja Varpu Hämäläinen kertoo, että koulutuksia järjestetään tarvittaessa enemmän; syksyllä 2015 alkaa seuraava vastaava koulutus. ”Nytkin saan yhteydenottoja ympäri Suomea, olemme ilmeisesti ainoa toimija Suomessa joka tarjoaa tällaista koulutusta. Osasin odottaa, että kysyntää ja tarvetta on ja suosio vahvisti käsitystäni”, Hämäläinen toteaa tyytyväisenä.

Hoivatyön lähiesimies -koulutus toimii myös osana vanhustyön erikoisammattitutkinnon valmistavaa koulutusta, mutta sen voi suorittaa myös irrallisena tutkinnon osana. Vaikka kysymys on erikoisammattitutkinnon osasta, koulutus sopii myös muille hoivatyön toimijoille. Hämäläinen täsmentää, että Hoivatyön lähiesimies -koulutuksen sisällöt räätälöidään koulutettavien tarpeiden mukaan. Koulutus tarjoaa myös jatkomahdollisuuden Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamiseen: ”Ehkä saamme tulevaisuudessa oman JET-ryhmän Sosiaali- ja terveysalan uusille esimiehille” Hämäläinen vihjaa.

Lue lisää Savon koulutuskuntayhtymän Hyvinvointialan vanhustyön koulutustarjonnasta tästä.