Jämeryyttä, uudenlaista otetta ja uusia työkaluja johtamiseen

Jukka Tuohino työskentelee koulutuspäällikkönä Soisalo-opistossa ja suorittaa parhaillaan Savon ammattiopistossa johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa. Jukan vastuualueeseen Soisalo-opistossa kuuluvat taideaineet musiikkiopistossa, kuvataide-, käsityö-, taideleikki- ja tanssikouluissa.

Jukka on toiminut 2,5 vuotta esimiestehtävissä alaisinaan parikymmentä koulutusalan ammattilaista. - Halusin lisää osaamista ja kartoitin koulutusmahdollisuuksia, joista nousi esille johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Savon ammattiopiston jatkuvan haun kautta Jukka pääsi joustavasti aloittamaan opiskelut oman toiveen mukaan lähes välittömästi. Oppisopimus oli hänelle sopiva vaihtoehto suorittaa koulutus.

Jukalla oli etukäteen aika hyvät odotukset koulutuksesta, koska hän oli tutustunut www.sakky.fi sivuilla koulutuksen sisältöihin ja kokonaisuuksiin. - Ne tuntuivat vastaavan niihin kysymyksiin mihin halusin oppia, tukea ja kehittymistä, painottaa Jukka.

Opiskelut ovat antaneet paljon Jukalle. - On ollut mukavaa lähteä opiskelemaan suoraan omaan työhön liittyviä asioita. Vaikka lähiopiskelupäivät ovat olleet varsinaisesta työajasta pois, niin jo tässä vaiheessa opiskeluja saatu hyöty on Jukan mielestä maksanut takaisin menetetyn työajan. – Olen saanut jämeryyttä ja uudenlaista otetta johtamiseen sekä uusia johtamisen työkaluja eri johtamisen tapoihin. 

Opiskelu työn ohessa on tuntunut Jukasta hyvältä ja se on rikastuttanut työn tekemistä sekä tuonut uutta intoa. – Pääsin esimerkiksi ensimmäistä kertaa tekemään projektisuunnitelman, joka sisälsi riskianalyysin. Esiteltyäni työpaikallani suunnitelman sain palautetta omalta esimieheltäni, että vastaavat suunnitelmat pitää ottaa käyttöön laajemmin Soisalo-opistossa jäntevöittämään koko toimintaa.

Savon ammattiopistossa on laaja tarjonta koulutusaiheita johtamisessa ja opiskelijat voivat itse valita aikataulunsa mukaan koulutuspäivät. Kaikille kuuluvan monipuolisen yleisjakson lisäksi Jukka valitsi koulutusaiheiksi talouden johtamisen ja työyhteisön kehittämisen johtamisen. - Hyvää on opiskelijoiden kannalta sekin, että jos esim. ei pääse syksyllä tiettyyn koulutuspäivään, niin voi sen suorittaa jo seuraavana keväänä.

Rikkautena Jukka on pitänyt sitä, että opiskelijoissa on vaihtuvuutta ja osallistujia on sekä yksityiseltä - että julkiselta sektorilta. - Koska lähipäivillä on opiskelijoita useasta eri koulutuskokonaisuudesta, niin on mahdollista tutustua ja verkostoitua laajasti opiskeluiden aikana. Silloin saa monesta näkökulmasta tietoa koulutuksen aihealueista. Lähipäivät on kivoja, täällä on hyvät tilat ja toimivat järjestelyt sekä hyvä ruoka, naurahtaa Jukka.

Tarvittaessa opiskelijat saavat opiskeluihin lisäohjausta ja apua Savon ammattiopistolta. – Olen saanut riittävästi opinto-ohjausta. Pari kertaa olen ottanut yhteyttä kouluttajiin sekä tutkinnon ohjaajiin ja olen saanut apua, vakuuttaa Jukka.

Jukka suosittelee johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa kaikille johto- ja esimiestehtävissä toimiville ja tiiminvetäjille. - Olen saanut konkreettisia välineitä sellaisiin tilanteisiin, jos henkilöllä ei ole motivaatiota. Pelillistämisen avulla mm. ihminen voi motivoitua, kun pääsee pienten välitavoitteiden kautta eteenpäin.

Tutustu ja hae Savon ammattiopiston johtamiskoulutuksiin www.sakky.fi/johtaminen

Kysy lisää: