Koulutuksen läpäisyä edistämässä

Rehtori Birgitta Kankaanpää puhui Koulutuksen läpäisyä edistämässä – seminaarissa.

 

Savon koulutuskuntayhtymän opiskelijoiden keskeyttämisprosentti on laskenut viime vuosien aikana 13 prosentista 6,5 prosenttiin. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijat suorittavat aloittamansa opinnot loppuun aiempaa useammin. Hyvät tulokset keskeyttämisen vähentymisestä eivät ole kuitenkaan tulleet itsestään.

Tulosaluejohtaja ja rehtori Birgitta Kankaanpää kertoi Savon koulutuskuntayhtymän järjestämässä Koulutuksen läpäisyä edistämässä – seminaarissa joistakin käytännön toimista. – Olemme kiinnittäneet toiminnassamme huomiota niin lukuvuoden aloittamisen hyviin käytäntöihin kuin ryhmäytymiseen ja digitaaliseen opettajuuteenkin. Olemme tyytyväisiä saavutettuihin tuloksiin, mutta tavoitteenamme on edelleen vähentää keskeyttämisprosenttia. Uskon meidän pystyvän siihen määrätietoisilla toimillamme.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen lisääntyy

Työpaikalla tapahtuva oppiminen tulee lisääntymään ammatillisessa koulutuksessa tulevaisuudessa. Myös tämän uskotaan lisäävän opiskelijoiden motivaatiota. – Opiskelijat toivovat usein opinnoissaan juurikin käytännönläheisyyttä, joten aidossa yritysympäristössä tapahtuva oppiminen antaa tähän tulevaisuudessa kenties entistä paremmat mahdollisuudet, Kankaanpää kuvailee.
 
 

Ammatinohjaajat opiskelijoiden tukena

Savon ammatti- ja aikuisopistossa työskentelee joukko ammatinohjaajia, jotka ovat opiskelijoiden hyödynnettävissä. Ammatinohjaajien ohjauksessa oppijaa ei sinällään pyritä ”ohjaamaan” varsinaisesti mihinkään, vaan tarkoituksena on, että hän itse ohjaisi itseään. Tähän pyritään tukemisella, selventämisellä ja rohkaisulla sekä aktivoimisella. Myös ohjauksen puolella koulutuskuntayhtymän ja oppilaitoksen tulokset ovat olleet rohkaisevia.

 

 

 

Opintojen loppuun suorittamista on tuettu muun muassa Savon ammatti- ja aikuisopiston projektipäällikkö Seija Kärjen vetämän TATU – tartu tutkintoon - hankkeen avulla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teksti: Markku Penttilä

Kuvat: Markku Penttilä