Kuljetusliike Airaksinen kouluttaa aktiivisesti henkilöstöään

Yritys kouluttaa aktiivisesti henkilöstöään

Kuljetusliike Antti Airaksisen kuljetuspalvelut muodostavat kattavan kokonaisuuden asiakkaiden käyttöön. Yrityksen palvelu perustuu pitkään kokemukseen kuljetusalalta, kaluston tekniseen asiantuntemukseen ja kokeneiden kuljettajien osaamiseen. Yritys hoitaa kuljetustarpeet koko Suomeen ja kaikkiin Euroopan maihin.

Savon ammatti- ja aikuisopiston kanssa olemme tehneet yhteistyötä vuodesta 2007 alkaen, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Antti Airaksinen. Yhteistyö on ollut monipuolista. Yritys on merkittävissä määrin jatkokouluttanut omaa henkilöstöään, nuoret ovat olleet työharjoittelussa yrityksessä ja myös oppisopimusyhteistyötä on tehty.

Nuoret työllistyneet hyvin

Yrityksellämme on työntekijöitä noin 55. Savon ammatti- ja aikuisopistosta on työllistynyt useita nuoria yritykseemme. Ennen työllistymistään he ovat yleensä suorittaneet meillä työharjoittelun osana opintojaan, Airaksinen kertoo.

Airaksisen mukaan oleellista oppilaitosyhteistyössä on oppilaitoksen yhdyshenkilön rooli. Tästä Airaksinen antaa kiitosta Savon ammatti- ja aikuisopistolle. – Kouluttajanne Arto Kärkkäinen on hoitanut asiakkuussuhdetta aktiivisin ottein ja kaikin puolin hyvin.