Kun arki ottaa digiloikan

Korona asetti Savon ammattiopiston ja Varkauden lukion uuden haasteen eteen nopeasti.
Tavoitteena oli järjestää vuoteen 2023 mennessä 20% opetuksesta verkossa ja tavoitteet on kyllä nyt kirkkaasti saavutettu, toteaa Savon koulutuskuntayhtymän sähköisen oppimisen kehityspäällikkö Ari-Pekka Raudaskoski. 

Nopea etäopetukseen siirtyminen heitti toisen asteen opettajat ja opiskelijat kerralla kunnon digiloikalle.  Ennakointi varmisti osaltaan sen, että työvälineet olivat kunnossa ja ohjeistukset etäopetukseen valmiina.
Opetuksessa on hyödynnetty monipuolisesti erilaisia työkaluja, kuten Moodle, Teams, Skype, Planet eStream, Workseed, H5P, Zoom, Forms ja O365-työkaluja. Työkalujen todetaan toimivan pääasiallisesti hyvin ja opettajien osaamisessa on tapahtunut isoja harppauksia.

Ammatilliset opettajat kouluttavat tälläkin hetkellä Suomea pystyssä pitäviä ammattilaisia.
Osaajia puhtaanapitoalalle, elintarvikealalle, logistiikkaan, kauppaan, IT-alalle, teollisuuteen sekä terveys- ja sosiaalialalle.
Ilman ammattiosaajia Suomi ei tässäkään tilanteessa pärjäisi.
Mutta kuinka opettaa ammatillisia taitoja etänä, sitä pohtii moni opettaja ja käyttää selviytymisessä luovuutta.

Kolme positiivista asiaa omassa etätyöskentelyssä:

  1. Työskentelystä on tullut paikasta riippumatonta. Voi käyttää tehokkaasti senkin ajan, mikä on muuten mennyt siirtymisiin kampukselta/paikasta toiseen.
  2. Saa keskittyä rauhassa työhön ilman häiriötekijöitä
  3. On saanut paljon aikaan, kun häiriötekijät ovat jääneet minimiin

Kolme haasteellista asiaa omassa etätyöskentelyssä:

  1. Ei muista huolehtia kunnolla ergonomiasta. Esim. niska- ja hartiaseutujen ongelmat tulevat korostumaan. Energia ei pala istumalla.
  2. Etätyöskentelyssä tauot unohtuvat ja kalenterista tulee liian tiivis. Ruokatunti on usein jäänyt kokonaan väliin. Usein liian pitkiä päiviä tulee tehtyä tai ainakin työntekeminen jaottuu pidemmälle ajalle ja sitä kautta hämärtyy työajat.
  3. Ikävä työkavereita ja kohtaamisia
     

Tuli otettua pakon edessä digiloikka

Useat opettajat ovat huomanneet, että etäopetus oikeasti toimii ja tietopuoliset asiat voidaan useassa tapauksessa opettaa etänä joskus jopa paremmin. Opettajat ovat entistä suunnitelmallisempia opetusta järjestäessä.
Pedagogiset tuntisuunnitelmat ovat tehneet paluun, kun etäopetus vaatii suunnitelmallisuutta. 

– Verkossa vuorovaikutus on erilaista ja vaatii teknisen välineen lisäksi huomattavasti suunnitelmallisempaa otetta ja etäopetuksen suunnittelu vie huomattavasti enemmän aikaa, kuin normaali lähiopetuksen suunnittelu. Etäopetuksen digivälineet, oppimisympäristöt ja päätelaitteet ovat verkon varassa. Välillä verkko myös tökkii. Jos opetus perustuu pelkästään reaaliaikaiseen etäopetukseen oppituntien mukaisesti, tökkii myös opetus verkon kaatuessa. Opettajien puuttuvat digitaidot olivat aluksi haaste, mutta ne on jo äärimmäisen hyvin selätetty ja alettu hiljalleen siirtymään etäopetuksen pedagogiikkaan, Ari-Pekka kertoo.

”Rohkeasti hyppäsin uuteen ja lähdin kokeilemaan.
Alun jälkeen rutiinit ovat löytyneet. ”

Etäopetus herättää monia tuntemuksia. Osa kaipaa työpaikalle, osa kiittelee työrauhaa. Opiskelijoilta on tullut hyvää palautetta.
Varmaa on, että tästä jää hyviä juttuja tulevaan arkeen.

Kysyttävää? Lisätietoja etäopetuksesta ja sähköisistä oppimisympäristöistä