Kuntayhtymälle lisää kestävän kehityksen sertifikaatteja

Tällä kertaa OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö Erkka Laininen luovutti sertifikaatit Presidentinkatu 3:n, Kolmisopen, Pohjolankadun ja Sahakadun yksiköille. Tilaisuutta juhlistettiin järjestämällä kakkukahvitilaisuus Presidentinkadun juhlasalissa kuntayhtymän henkilöstölle.

Kuntayhtymä on ansioitunut kestävän kehityksen sertifikaattien saamisessa; kuntayhtymällä on nyt 11 toimipistekohtaista sertifikaattia.

”Olemme jakaneet 84 kestävän kehityksen sertifikaattia suomalaisille oppilaitoksille, joten Savon koulutuskuntayhtymä on saanut prosentuaalisesti varsin ison osan sertifikaateista”, OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö Erkka Laininen kertoo.

Savon koulutuskuntayhtymä on ollut mukana kehittämässä valtakunnallisesta aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sertifikaattia. Kuntayhtymä on ensimmäisten aikuiskoulutuksen sertifikaatin saavien oppilaitosten joukossa; Nyt saaduista sertifikaateista kaksi kohdistuu marata-alan aikuiskoulutukselle Osmajoentie 75:n ja Sammakkolammentien yksiköille. Erityisen tyytyväinen Laininen on siitä, että kuntayhtymän isoin keskittymä Presidentinkadulla on nyt sertifikaatin piirissä.

”Kestävä kehitys, erityisesti biotalous on keskiössä Suomen kehittämisessä. Biotalouden ympäriltä odotetaan lukuisia innovaatioita ja uusia vientituotteita. Täytyy myös muistaa, että sote-uudistus sisältyy pitkälti myös kestävän kehityksen piiriin kun myös syrjäytymisen ehkäisy. Näiden teemojen edistämisessä koulutuksella, erityisesti aikuiskoulutuksella on iso rooli”, Lainen korostaa.

Tilaisuudessa läsnä olleet Savon koulutuskuntayhtymän johdon edustajat olivat samaa mieltä Lainisen kanssa. ”Tulemme myös jatkossa panostamaan vahvasti kestävän kehityksen huomioimiseen ja kehittämiseen oppilaitoksen toiminnassa”, kuntayhtymän johtajan sijainen Timo Lampinen kertoo.

”Neuvottelemme myös parhaillaan rahoittajan kanssa uudesta kestävän kehityksen hankkeesta”, Savon koulutuskuntayhtymän kestävän kehityksen koordinaattori Anu Salo lisää.