Metallialan taitajia Varkaudessa

Savon ammatti- ja aikuisopiston Pätevöintilaitos

Pätevöintilaitos pätevöittää hitsaajia ja hitsausoperaattoreita. Painelaitteiden valmistuksessa hitsaajien pätevöittäminen on oleellinen osa laadunvarmistusta. Vuonna 2003 voimaan tullut painelaitedirektiivi edellyttää, että kolmas osapuoli pätevöi hitsaajat. Kolmantena osapuolena voi toimia ilmoitetut laitokset sekä hyväksytyt pätevöintilaitokset. Tällä hetkellä Suomessa on hyväksyttyjä pätevöintilaitoksia kahdeksan, ydinvoimaloitten omia tarkastuslaitoksia kaksi ja ilmoitettuja laitoksia kolme kappaletta.

Pätevöintilaitoksen asiakkaista suurin osa on painelaitteita valmistavia yrityksiä. Tänä vuonna uudistuneet teräsrakennestandardit tulivat täysin voimaan. Tämä järjestelmä pakotti teräsrakenneyrityksiä panostamaan hitsaajien pätevöittämiseen ja kouluttamiseen. Jossain määrin muutos lisäsi pätevöintien määrää pätevöintilaitoksella. Teräsrakenneyritysten ei ole kuitenkaan pakko käyttää ulkopuolista valvojaa.

Hitsaaja hitsaa pätevyyskokeet kahden vuoden välein sillä edellytyksellä, että hitsaaja on hitsannut pätevyysalueen mukaisia hitsejä. Hitsaava yritys toteaa tämän kuuden kuukauden välein. Tänä päivänä hitsaajan pätevyyskokeeseen kuuluu käden taidon koe eli hitsauskoe ja valinnainen teoriakoe. Operaattoreilla eli hitsausaseman hoitajilla kokeeseen kuuluu hitsausaseman käytön näyttökoe sekä pakollinen teoriakoe.

Pätevöintilaitos aloitti toimintansa syksyllä 2004. Ensimmäinen toimipiste oli Pirtinniemen tehtaalla Varkaudessa. Alkuvaiheessa valvojia oli muutama ja kokeita valvottiin noin 500 kappaletta vuodessa. Nykyään määrä on vakiintunut 1500 kokeeseen. Parhaimmillaan valvojat valvoivat kokeita lähemmäs 1900 kappaletta vuodessa.

 

Lisätietoa pätevöintilaitoksesta ja koulutuksista antaa Kari Särkkä, +358 44 785 8344, Pätevöintilaitoksen johtaja, Relanderinkatu 2, Varkaus