TELMA (Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus)

Erityisopetusta, joka on tarkoitettu erityistä ja laajaa tukea tarvitseville henkilöille

Hakuaika: 14.4.2015-29.4.2015 osoitteessa www.opintopolku.fi

Koulutuksen laajuus
Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä (osp), suoritusaika 1-3 vuotta. Aika määräytyy opiskelijan yksilöllistten oppimisvalmiuksien ja tarpeiden mukaisesti.

Tavoitteet
- opiskelijan itsenäistyminen ja valmentautuminen työhön tai työtoimintaan
- opiskelijan selviytyminen jokapäiväisessä elämässä mahdollisimman itsenäisesti
- opiskelijan omatoimisuuden ja toimintakyvyn vahvistuminen erilaisissa ympäristöissä

Hakemuksen liitteet
Peruskoulun päättötodistus, lääkärinlausunto (alle 12 kk), muut mahdolliset asiakirjat.

Lisätietoja koulutuksesta
Hakutoimisto, p. 044 785 3079
Erityisopettaja Siru Helama, p. 044 785 3254 (Kuopion koulutus)
Erityisopettaja Maila Lonkila, p. 044 785 3819 (Muuruveden koulutus)