Palvelumuotoilun lopputuloksena ei ole fyysinen tuote vaan paras asiakaspalvelu

Ammatillinen koulutus on uuden reformin mukaisesti yhä enemmän työpaikoilla järjestettävää ja tapahtuvaa koulutusta. Siksi on tärkeää saada kaikki koulutuksen osapuolet mukaan käytännön suunnitteluun ja toteutukseen.  Palvelumuotoilulla Parasta – valmennusprosessin aikana luodaan yhdessä asiakkaan kanssa yhtenäinen kaikkia osapuolia hyödyttävä uusi toimiva toimintatapa. 

Läpi Suomen kulkeva valmennusprosessikiertue kestää vuoden loppuun 2018.  

Itä-Suomen alueen projektipäällikkö Maila Makkonen odottaa prosessilta paljon. - Haasteena on yritysyhteistyön saaminen toimivaksi ja kuinka asiakaslähtöisyyden punainen lanka huomataan ja otetaan käyttöön kaikessa toiminnassa, hän kertoo.    

Toiminta on hyvin läpinäkyvää, mietitään mikä on toimivin tapa lähestyä asiakasta, eläydytään asiakkaan maailmaan, etsitään yhdessä hyödyllisiä ratkaisuja, otetaan asiakkaat mukaan suunnitteluun ja rakennetaan toimintaa yhdessä. 

 Valmentautuminen aloitetaan asiakasryhmien ja erilaisten asiakkaiden tunnistamisesta. Sen jälkeen jalkaudutaan yrityksiin ja kootaan syvempää tietämystä asiakkaista ja kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa oikeita ratkaisuja.  
 

Loppusuoralla testataan yhdessä suunniteltuja ratkaisuja ja valitaan parhaat mallit jatkotyöstöön. Jalostumisen jälkeen ne myös otetaan käyttöön. 

Kun valmennusprosessi on käyty läpi, on saatu aikaan parhaan palvelumuotoilun osaaminen ja jalostuneiden työkalujen käyttöön ottaminen työyhteisöissä. Tieto oppilaitosmaailman ja yritysmaailman yhtenäisistä toimintatavoista ja käytänteistä antaa mahdollisuuden joustavaan toimintaan ja kehittää yhteistyötä aina parempaan asiakaslähtöiseen palveluun.  

Lisätietoja palvelumuotoilun valmennusprosessista: