Pohjois-Savon ensimmäiset Ekokompassit yrityksille

Savon koulutuskuntayhtymä ottaa vahvan roolin Pohjois-Savon Ekokompassin koordinoinnista.

– Koulutuskuntayhtymän perustehtäviin kuuluu vastata työelämän osaamistarpeisiin ja kehittää alueen työelämää. Ammatillisen koulutuksen reformi muuttaa koulutusta enemmän työelämälähtöiseksi ja tämä on yksi tapa vastata yritysten tarpeisiin ja tarjota lisäksi opiskelijoille mielenkiintoisia projekteja työpaikoilla, kertovat Kestävää kehitystä Pohjois-Savossa hankkeen projektipäällikkö Anu Salo ja hankkeen asiantuntija Kati Lundgren.

Tuoreimpana näyttönä tehdystä työstä on äskettäin myönnetyt kahdeksan Ekokompassia. Työ Ekokompassi-ympäristöjärjestelmien rakentamiseksi on aloitettu jo 2016 syksyllä, jolloin kaikkiin yrityksiin tehtiin alkukartoitus. Kaikissa yrityksissä kartoitettiin aluksi toiminnan ympäristövaikutuksia ja ympäristöasioiden hallinnan nykytilaa. Näiden tulosten ja yritysten omien tavoitteiden pohjalta suunniteltiin yrityskohtaiset kehittämistoimenpiteet. Yritykset ovat mm. vähentäneet materiaalien ja energian kulutustaan, edistäneet ympäristövastuullisia hankintoja, tehostaneet jätehuoltoa ja kierrätystä, kehittäneet riskienhallintaa sekä henkilöstönsä kestävän kehityksen osaamista. Pohjois-Savon yrityksistä suunnannäyttäjinä ovat tuoreet Ekokompassin haltijat Kiinteistö-KYS, Koivumäen Kartano, Kuopion Ravirata, Liikuntakeskus Kunnonsali, Lunawood, SanMat Kunnossapito, Teho-Posako sekä Tulilyhty.

Ympäristöjärjestelmien rakentamista ja muuta kehittämistä on tehty Kestävää kehitystä Pohjois-Savon yrityksissä – hankkeen tuella. Savon koulutuskuntayhtymän toteuttaman hankkeen tavoitteena on edistää pk-yritysten ympäristövastuullisuutta.

– Yhteistyö yritysten kanssa on tarjonnut opiskelijoille ja opiskelijaryhmille aitoja kehitystehtäviä luontevasti osana opintoja. Samalla se on tuonut mahdollisuuksia olla mukana kehittämässä työelämään kestävän kehityksen mukaisia ja vastuullisia oppimisympäristöjä, Anu kertoo.

Yksi projekteista on ollut kehittää Kuopion raviradan jätehuoltoa. Luonto- ja ympäristöalan perustutkintoa suorittava ja pian valmistuva Juha-Matti Markkanen suunnitteli raviradan jätehuollon. Kaikkinensa projektiin kuului alkupalaverin jälkeen noin 10 käyntikertaa kohteessa ja yhteensä noin 70 tuntia. 
– Tarkkailin jätteen kertymistä tyhjennysten välillä ja tein kehittämisehdotuksia. Tämä on ollut hieno ja opettavainen mahdollisuus. Olin todella otettu, kun opettaja minua tähän projektiin pyysi. Käytännön tekeminen voittaa luokassa istumisen, Juha-Matti iloitsee.

Anu Salo, Juha-Matti Markkanen ja Kati Lundgren iloitsevat tuoreista Ekokompasseista Pohjois-Savon ensimmäisissä yrityksissä

– Yhteistyöhön yritysten kanssa olemme pystyneet lähtemään yritysten tarpeista. Tavoitteena on ollut kehittää ympäristövastuullisuutta ja Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä on vastannut monien yritysten tarpeisiin, Anu tiivistää.

Savon koulutuskuntayhtymässä käynnissä oleva Työpaikalla tapahtuva hanke on osaltaan tukenut Ekokompassi-projektia. Yrityksiin on ollut helppo olla yhteydessä, sillä tämä on ymmärretty tavaksi oppia ja opettajat ovat suhtautuneet projekteihin myönteisesti. Jatkossa opiskelijoille tulee olemaan tarjolla myös kestävän kehityksen opintopolku, jossa Ekokompassilla tulee olemaan iso rooli.

– Opiskelijat vievät tietoa yrityksiin. Meillä on paljon ympäristöasioissa valveutuneita nuoria, jotka vaativat ympäristöasioiden huomioon ottamista ja määrä on vaan kasvamassa. On ollut ilo huomata hyvä motivaatio opiskelijoidemme toteuttaessa projekteja, Anu ja Kati toteavat.

Ekokompassi on Suomessa kehitetty, pk-yrityksille ja tapahtumille suunnattu kevennetty ympäristöjärjestelmä. Ekokompassi sopii kaikille toimialoille, koska se räätälöidään yhdessä yrityksen kanssa. Ekokompassi sisältää 10 kriteeriä, joiden noudattamiseen yritys tai tapahtuma sitoutuu. Kriteerit sisältävät vaatimuksia mm. jätehuollolle, kemikaalien hallinnalle ja systemaattiselle ympäristöasioiden kehittämiselle. Ekokompassi-järjestelmä auditoidaan ja yritys saa siitä virallisen sertifikaatin. Siten se on luotettava osoitus myös asiakkaille, että yritys ottaa ympäristöasiat huomioon toiminnassaan. Lue lisää Ekokompassista TÄSTÄ

Katso kaikki Savon ammatti- ja aikuisopiston koulutukset TÄÄLTÄ. Koulutus tekee hyvää. Läpi elämän.

Tarkempaa tietoa aiheesta 

Salo Anu

Salo Anu
kestävän kehityksen koordinaattori
+358447854019