Puhevammaisten tulkiksi!

Erilaiset puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät ja tulkkauspalvelut mahdollistavat puhevammaiselle itsensä ilmaisun perusoikeudet sekä kuulluksi tulemisen asioidensa hoidossa.

 

Puhevammaisten tulkki toimii tulkkauspalveluasiakkaansa tulkkina erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä, joissa ihmiset kohtaavat ilman yhteistä kieltä tai kommunikointikeinoa.

Puhevammaisen henkilön oikeus tulkkauspalveluun perustuu lakiin vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta. Puhevammainen henkilö voi käyttää tulkkauspalvelua työssä käymiseen, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen tai virkistykseen. Henkilö, jolle on myönnetty oikeus tulkkauspalveluun, voi käyttää sitä myös ulkomaanmatkoilla.

Tutkintoon haettaessa otetaan huomioon hakijan aikaisempi koulutus, työkokemus ja harrastuksissa kertynyt osaaminen. Opiskelu ja tutkinnon suorittaminen etenevät henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Tutkintotilaisuuksissa tutkinnon suorittaja osoittaa vaaditun ammattitaidon tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Valmistavan koulutuksen tavoitteena on tukea tutkinnon suorittajaa tarvittavan osaamisen hankkimisessa, jotta hän voi osoittaa ammattitaitonsa tutkintotilaisuuksissa. Valmistavaan koulutukseen on mahdollista osallistua työn ohessa. Se toteutetaan monimuotokoulutuksena, ja siihen sisältyy noin 40 lähipäivää.

Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta. Tutkinto etenee tutkinnon osa kerrallaan ja on valmis, kun kaikki pakolliset tutkinnon osat on hyväksytysti suoritettu. Lisäksi tutkinnossa on yksi valinnainen osa.

Päivi Moilanen:

”Haluaisin korostaa erityisesti tämän tutkinnon osalta työelämäyhteistyön merkitystä ja arvostusta. Tämän tutkinnon yhteistyöryhmä toimii parhaimmalla mahdollisella tavalla ja tukien oppilaitosta ammattilaisten kouluttamisessa. Työelämän edustajat ovat asiantuntijoita, jotka haluavat myös uusien tulkkien olevan sitä. He ottavat kantaa asioihin ja tuovat käytännön kokemuksen sekä tiedon opettajille. He suhtautuvat kriittisesti ja osallistuvat innostuneesti toiminnan arviointiin ja kehittämiseen.”

 

Seuraava koulutus alkaa 15.1.2015.

Kysy lisää Lehtori Päivi Moilanen p. +358 44 785 8814