Romanikulttuurin ohjaaja

Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto

Koulutus on tarkoitettu Sinulle, joka

1.  työskentelet kunnan palveluksessa, seurakunnissa tai  järjestössä.
2.  käsittelet romanikulttuuriin liittyviä erityiskysymyksiä ja  haasteita eri elämäntilanteissa olevien henkilöiden kanssa.
3.  työskentelet romaniasiakkaiden, muista kulttuureista tulevien   henkilöiden,  viranomaisten sekä eri ammattiryhmien edustajien kanssa lisäten eri ammattiryhmien tietoa
 romanikulttuurista.

Monikulttuuriosaamisen tarve näkyy

Suomessa monikulttuurisuusosaamisen tarve näkyy muun muassa romanivähemmistöä koskevan asiantuntijatiedon tarpeen lisääntymisenä. Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto syventää romanikysymysten kanssa työskentelevien henkilöiden osaamista. Romanikulttuurin ohjaajalla on kokonaisvaltaista ja jäsentynyttä erityisosaamista romanikulttuurista, jota tarvitaan tiedottamisessa, romanien aseman, kielen ja kulttuurin edistämisessä, kulttuurin esittämis- ja tuotantoproduktioissa sekä yhteiskunnallisessa toiminnassa.

Tutkinnon rakenne

Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinnossa on seitsemän tutkinnon osaa. Tutkinnon suorittaminen edellyttää kolmen pakollisen ja yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista. Tutkinto on valmis, kun kolme pakollista osaa ja yksi valinnainen tutkinnon osa on suoritettu hyväksytysti.

Pakolliset tutkinnon osat ovat

* Romanikulttuurin tukeminen ja kulttuurista tiedottaminen
* Monikulttuurisessa työyhteisössä toimiminen
* Asiakasohjaus ja viranomaisneuvonta.

Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee yhden, ovat

* Pienryhmän ohjaaminen
* Monikulttuurisen tapahtuman tai näyttelyn järjestäminen
* Romanikielen käyttäminen
* Tutkinnon osa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Tutkinnon suorittaminen

Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan käytännön työtehtävissä. Osaamista arvioivat sovitut työpaikan ja oppilaitoksen edustajat. Tutkinnon suorittaminen ei edellytä valmistavaan koulutukseen osallistumista.

Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee esimerkiksi kunnissa tai järjestöissä. Lisäksi romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto mahdollistaa erikoistumisalueen niille, joilla on jo jokin muu ammatillinen tutkinto.

Lisätietoja

Opettaja Nina Lahtinen p. 044 785 8638
sähköposti nina.lahtinen@sakky.fi

tai
Aikuiskoulutuksen palvelupiste, p. 044 785 4300
sähköposti aikuiskoulutus@sakky.fi