Savon ammattiopistosta Academia -opintovierailulle Riikaan

Huhtikuussa kuopiolaiset Marjo Miettinen ja Johanna Hakkarainen lähtevät ohjausalan asiantuntijoille suunnatulle Academia -opintovierailulle Riikaan. Viidestä eri Euroopan maasta tulevat ohjausalan ammattilaiset pääsevät tutustumaan isäntämaan ohjaus-, koulutus- ja työmarkkinajärjestelmien toimintaan, jakamaan alan hyviä käytänteitä ja verkostoitumaan muiden maiden ohjausalan ammattilaisten kanssa. 

Kansainvälinen Academia-verkosto on toiminut vuodesta 1994 ja opintovierailuja on järjestetty vuodesta 2003 lähtien. Kuopiossa Academia vierailijoita on käynyt sekä vuosina 2005 että 2011. Järjestelyjen tukena on ollut kansainvälisen liikkuvuuden keskus Cimo ja rahoitus vierailuihin on tullut EU:n Leonardo da Vinci ohjelman sekä Erasmus + ohjelman kautta. 

Osallistujat valitaan työpareina, jotka edustavat monipuolisesti ohjausalaa ja toimivat eri organisaatioissa. Marjolla ja Johannalla on opinto-ohjaajan koulutus, mutta he ovat erikoistuneet tekemään töitä hyvin erilaisissa työympäristöissä. Marjo työskentelee Savon ammatti- ja aikuisopistossa opinto-ohjaajana ja Johanna Tukeva-työvalmennussäätiöllä. He, kuten myös kahdeksan muuta suomalaista tämän kevään aikana eri puolille Eurooppaa suuntaavaa suomalaista työparia ovat onnekkaita, sillä tämän vuoden jälkeen uusien vierailujen järjestämisestä ei ole varmuutta.   

Vuosien varrella lähes kaksi sataa suomalaista on kuitenkin päässyt Academia-opintovierailujen kautta tutustumaan Eurooppalaisiin ohjauskäytäntöihin. Vierailuille heidät on hakumenettelyn kautta valinnut kansallinen valintakomitea, jossa on edustus sekä työ -ja elinkeinoministeriöstä että Opetushallituksesta. Academia vierailujen ohjelma on laadittu paikallisten järjestäjien taholta, mutta jokaisella vierailuihin osallistuvalla työparilla on myös omat tavoitteensa. Näin vierailut liittyvät osaksi paikallista, alueellista ja seutukunnallista ohjauksen kehittämistä. Pohjois-Savolaisen työparin tavoitteet liittyvät työpainotteisen- sekä elinikäisen oppimisen kysymysten sekä tarkasteluun.