Savon koulutuskuntayhtymä matkailu-, ravitsemis- ja talousalan kanssa tiiviissä yhteistyössä

Työpaikalla tapahtuu – hanke järjesti elo-syyskuun vaihteessa Kuopiossa Ravintola Savonian tiloissa matkailu-, ravitsemis- ja talousalan yrittäjille suunnatun After Work – tilaisuuden, jossa käytiin läpi yhteistyön nykytilaa sekä suunniteltiin uusia avauksia yhteistyön edelleen kehittämiseksi.

Tilaisuuden avasi koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Helve (kuvassa yllä) toteamalla, että jatkuva vuoropuhelu työelämän kanssa on äärettömän tärkeää ja että koulutuskuntayhtymä panostaa sekä opetuksen sisältöjen kehittämiseen, että työpaikalla tapahtuvan oppimisen vahvistamiseen.

Koulutuspäällikkö Päivi Niska totesi omassa puheenvuorossaan, että
yksilölliset opintopolut ovat tulleet jäädäkseen. – Oppilaiden ohjaustarpeet
vaihtelevat jonkin verran opiskelijoiden taustasta riippuen.

Opiskelijoiden osaaminen hyvällä tasolla

Savon ammatti- ja aikuisopiston matkailu-, ravitsemis-, ja talousalan opiskelijat ovat menestyneet hyvin sekä kansallisissa että kansainvälisissä vertailuissa. – Oppilaamme ovat tuoneet mitaleja kotiin ammattitaidon SM-kilpailuista Taitajista. Myös menestys World Skills - ammattitaidon maailmanmestaruuskilpailuissa on ollut hyvää, Niska totesi.

Perinteisen työssäoppimisen rinnalle uusia, työelämälähtöisiä koulutuksen muotoja

Työpaikalla tapahtuu – hanke on kouluttanut tähän mennessä jo 400 uutta työpaikkaohjaajaa Pohjois-Savon alueelle. Hankkeen työpaikkaohjaajakoulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka perehdyttävät, ohjaavat ja arvioivat työpaikalle tulevia ammatillista tutkintoa suorittavia opiskelijoita.

Maija Savolainen (kuvassa vasemmalla) toimii Työpaikalla tapahtuu
- hankkeen projektipäällikkönä.

Puolet oppimisesta työelämään

Savon koulutuskuntayhtymän tavoitteena on, että ammatillisissa perustutkinnoissa puolet opiskelijan oppimisesta tapahtuu työelämän oppimisympäristöissä. – Opiskelijoiden ohjaus marata-alalla on kokemustemme mukaan hyvää. Myös työpaikkaohjaajakoulutukseen ala on ottanut osaa kiitettävän aktiivisesti, Savolainen totesi.

 

Lisätietoja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta antaa

Maija Savolainen, projektipäällikkö, Työpaikalla tapahtuu –hanke, maija.savolainen@sakky.fi, puh. 044 785 3545

www.sakky.fi/tyopaikalla-tapahtuu/tyopaikalla-tapahtuu-hanke

Koulutus tekee hyvää läpi elämän! Katso Savon ammatti- ja aikuisopiston järjestämät koulutukset www.sakky.fi/koulutushaku

 

Ota yhteyttä hankkeeseen