Sote-muutosjohtamisen koulutuksesta apuja ajan haasteisiin

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa työskentelevät Taina Kalliomäki ja Tarja ”Tellu” Luoma-Kyyny-Leppänen ovat opiskelleet Savon ammattiopistossa Sote-muutosjohtaminen koulutuksen. Koulutuksen Taina ja Tellu aloittivat syksyllä 2018 ja valmistuivat joulukuussa 2019.

Taina toimii ylihoitajana lasten ja nuorten osaamisalueella. Osaamisalueen monipuolisiin tehtäviin kuuluu (lapsiin liittyvät erikoissairaanhoidon erikoisalat). – Työ on toiminnan koordinointia, lähiesimiesten sparraamista, ohjeistamista, kuuntelemista ja käytännössä läsnäoloa niin paljon kuin ehtii, kertoo Taina.  Yhteistyö osaamiskeskuksen seitsemän osastonhoitajan kanssa on päivittäistä. Hoitotyöntekijöitä lasten ja nuorten osaamisalueella keskimäärin 260-280 henkilöä.

Tellu toimii osastonhoitajana lasten ja nuorten veri- ja syöpätautien osastolla. Henkilökuntaa osastolla on n. 20. Tellun työpäivä koostuu henkilöstöasioiden lisäksi osaston käytännön asioista.
– Perheitä tapaan lähes päivittäin, työvuoroasiat ja koko osaston toiminnan suunnittelu yhdessä osaston vastuuapulaisylilääkärin kanssa kuuluu tehtäviini. Olen läsnä hyvin paljon osastolla joka päivä, sanoo Tellu.

Yhteinen ja konkreettinen kehittämistehtävä työhön

Taina ja Tellu ovat tehneet yhteistyönä muutosjohtamisen koulutuksessa päiväsairaalatoiminnan suunnitteluun ja laajentamiseen liittyvää kehittämistehtävää. Tehtävä liittyy läheisesti tulevaan uuteen tulevaan Sydänsairaalaan ja sen toiminnan kehittämiseen. Kehittämistyötä on viety n. vuosi eteenpäin eri osastojen kanssa ja työ on osoittanut jo nyt toimivuutensa.

Tainan ja Tellun yhteistyö koulutuksen aikana on ollut sujuvaa. – Välillä tuntui, että opiskelut tai jotkin tehtävät eivät sujuneet, mutta yhdessä (keskustellessa Tainan kanssa) keskustellen ja tuumaillen asioita saatiin menemään eteenpäin, Tellu muistelee. – Paljon hyödynsimme prosessikirjoituksen ja –ajattelun periaatteita. Tellulta tuli aina paljon tekstisisältöä, josta sain lisättyä omaa ymmärrystä ja pystyin taas täydentämään tekstiä, painottaa Taina. Myös oman työn analysoinnista saatu tieto on ollut molemmille merkittävä anti, jonka koulutuksessa on saanut.

Koulutuksen ryhmästä sai vertaistukea, ideoita ja ratkaisumalleja  

Parasta koulutuksessa oli Tellun ja Tainan mielestä yhdessä tekeminen ja koko koulutusryhmä, jolta sai todella paljon monien hyvien keskustelujen kautta. Koulutusryhmä koostui eri organisaatioista tulleista työntekijöistä, mikä avasi uusia näkökulmia samojen asioiden parissa toimivilta. – Eri organisaatioissa painitaan samojen juttujen kanssa ja saimme yhdessä ideoita ja ratkaisumalleja ongelmiin, valottaa Taina.

Suurimpana haasteena alalla nähdään osaavan työvoiman saatavuus ja että pitää saada vähemmällä henkilöstöllä tehtyä enemmän tai arvioimaan mitä työtä ei enää tehdä. Muutosjohtamisen koulutus on vastannut osaltaan tähän tärkeään haasteeseen. - Meidän pitää katsoa käyttäjän näkökulmasta, mistä asiakkaana oleva perhe ja lapsi saavat tärkeimmän hyödyn, näkee Taina.

Kehittämistyössä KYSin Uuteen Sydämeen sijoittuva päiväsairaala oli Tainalle ja Tellulle ydinajatuksena ja siitä on sitten johdettu jatkokehittelyyn mm. asiakasraatiin ja palvelumuotoiluun liittyviä asioita. – Nyt olemassa olevat asiakkaina olevat lapset ja perheet pääsevät vaikuttamaan, kertomaan omia ajatuksiaan ja ideoitaan Uuden Sydämen tilasuunnitelmiin, koska he niitä puitteita ja tiloja käyttävät, painottaa Tellu.

Taina ja Tellu suositellevat ehdottomasti muutosjohtamisen koulutusta, josta saa systemaattisen kehyksen omalle työlle.  

Tule mukaan uudistettuun SOTE-MUUTOSJOHTAMISEN 2.0 koulutukseen

Seuraava Sote-muutosjohtamisen koulutus alkaa 21.10.2020 Kuopiossa. Koulutukseen voi osallistua vain oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutus on Savon ammattiopistossa maksuton. 

Hae koulutukseen tästä linkistä.

Ota yhteyttä, niin kerron lisää uudesta koulutuksesta: