Talenttia yrityksesi tarpeisiin

Poikkeustilanteessa kamppaileville yrityksille on tarjolla erilaisia koulutusmahdollisuuksia. Haluamme kantaa kortemme kekoon ja auttaa poikkeuksellisen haastavana aikana.
Jos poikkeustilanne on saanut yrityksesi tuotannon sakkaamaan tai asettanut liiketoimintasi jonkin muun haasteen eteen, on osaamisen varmistaminen ja lisääminen ensiarvoisen tärkeää.

Hankehenkilöstömme on yrityksenne käytettävissä suunnitellessanne tuotannollisen ja taloudellisen tilanteen aiheuttamien muutosten vaikutuksia henkilöstöön.
Tuemme kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa ja autamme sopivan rahoituskanavan löytämisessä sekä hakemusten teossa!

Tarjolla osaamisen täydennystä esimerkiksi alla olevin aihein, räätälöimme mielellämme juuri teidän tarpeisiin sopivan koulutuksen.

 • 3D- koulutusta
 • 3D-tulostuksen mahdollisuudet
 • Automaatio ja yhteistyörobotiikka
 • Koneenasennus
 • Hitsauksen jatkokoulutukset
 • Etäopiskelu ja –työnteko
 • Menetelmäkehitys
 • Projektityö
 • Tuotannon suunnittelu muuttuneessa tilanteessa
 • Nostot HUOM! uusi työlupa vaatimus
 • QHSE asiantuntija
 • Suunnittelun 3D työkalut
 • Campus OnLine tarjonta
 • Energia-alan ammattitutkinnot
 • CAD/CAM yms. ohjelmistokoulutukset
 • Hankinta- tai toimitusketjun  kehittäminen
 • Tuotannonohjaus

Ota yhteyttä ja räätälöidään juuri teidän yrityksen näköistä koulutusta:

Savon ammattiopisto
Hannu Miettinen
Projektipäällikkö
hannut.miettinen@sakky.fi
044 785 4211

Ylä-Savon ammattiopisto
Sulevi Komulainen
sulevi.komulainen@ysao.fi
040 177 2832

Savonia ammattikorkeakoulu
Harri Komulainen
harri.komulainen@savonia.fi
044 785 5548

Petteri Heino
petteri.heino@savonia.fi
044 785 6759

****

TUO // Teollisuuden uudet osaajat
Toiminta-aika:  1.1.2020 - 31.12.2022
Rahoituslähde: Euroopan aluekehitysrahasto
Kokonaisbudjetti: 1 337 091€

Toteuttajat:  
Savon koulutuskuntayhtymä (hallinnoija)
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä (osatoteuttaja)
Savonia ammattikorkeakoulu (osatoteuttaja)

Hanke jakautuu kolmeen työpakettiin:

 • Digitaalisen osaamisen lisääminen verkostossa
 • Kilpailukyvyn edistäminen uusien teknologioiden soveltamisella toimintaan
 • Osaavan työvoiman ja koulutustarjonnan saatavuuden turvaaminen

Hankkeen tuloksena työvoiman ja yritysten kohtaaminen tehostuu. Työssä olevien henkilöiden ammatillisen osaaminen syventyy ja moniosaaminen kehittyy aiempaa joustavammin. Reagointi toimialojen suhdannemuutoksiin työvoimantarpeessa nopeutuu ja sitä kautta yksittäisten ihmisten työttömyysjaksot lyhenevät.
Nykyaikaiset koulutuspalvelut ovat digitalisaation hyödyntämisen kautta paremmin saatavilla koko maakunnan alueella. Hankkeen tulokset jäävät oppilaitosten, elinkeinoelämän ja opiskelijoiden saataville hankkeen jälkeen sekä niitä voidaan kehittää edelleen.