Tiina Mattila valmistui lääketeknikoksi

Tiina Mattila, 24-vuotias lääketeknikko Kuopiosta ”Valmistuin joulukuussa 2013 lääkealan perustutkinnosta lääketeknikoksi. Halusin opiskella ammattiin, koska olin kiinnostunut alasta, jossa yhdistyy asiakaspalvelu sekä ihmisten auttaminen. Lisäksi lyhyt koulutus sekä näyttötutkinto, johon kuului useampi harjoittelu, innostivat hakemaan alalle.

Opiskelu oli mukavaa. Pieni ryhmäkoko sekä monipuolinen ikäjakauma luokallamme takasi mielenkiintoisen opiskeluympäristön. Opettajat olivat miellyttäviä ja asiansa osaavia. Myöskään opiskelu ei ollut pelkästään tunneilla istumista, vaan teimme paljon erilaisia yritysvierailuita, ryhmätöitä ja käytännön harjoituksia. Joskus pidimme myös kotiopiskelupäiviä.

Opintoihimme kuului kolme harjoittelua: kaksi kuuden viikon mittaista harjoittelua sekä pitkä kolmen kuukauden harjoittelu. Suoritin kaksi ensimmäistä harjoitteluani kokonaan apteekissa. Kolmen kuukauden harjoittelusta kaksi kuukautta olin apteekissa ja yhden kuukauden KELA:n lääke- ja sairaanhoitokorvausyksikössä. Tutkintoni oli näyttötutkinto ja annoin harjoittelujeni aikana yhteensä kuusi eri näyttöä.

Suosittelen lääkealan perustutkintoa kaikille alasta kiinnostuneille. Lääkealan perustutkinnossa vaaditaan suuntautuminen apteekkiin, sairaala-apteekkiin tai lääketeollisuuteen, joten opinnoissa voi edetä oman kiinnostuksen mukaan.

Tällä hetkellä työskentelen lääketeollisuuden puolella. Parasta työssäni on, että saan käyttää ammattiosaamistani ja teen asiakkaille tärkeää työtä.”

 

Savon ammatti- ja aikuiopistossa voit opiskella lääkealaa Kuopiossa Presidentinkatu 1 koulutusyksikössä.

Lisätietoja koulutuksesta antaa opinto-ohjaaja Päivi Holopainen , p. 044 785 8794 ja opinto-ohjaaja Sirpa Leinonen p. 044 785 8808

e-mail:etunimi.sukunimi@sakky.fi