Työpaikkaohjaajakoulutus vahvistuu teknologian aloilla

Savon ammattiopiston lehtori Ari Tolvanen toimii kone- ja tuotantotekniikan opettajana ja kouluttaa samalla yritysten henkilöstöä toimimaan työpaikkaohjaajina opiskelijoille. Yhteensä kahdeksan tunnin mittainen työpaikkaohjaajakoulutus on tarkoitettu ammattilaisille, jotka perehdyttävät, ohjaavat ja arvioivat työpaikalle tulevia ammatillista tutkintoa suorittavia opiskelijoita. – Koulutuksen tavoitteena on helpottaa työpaikkaohjaajien hommaa ja tukea sujuvaa yhteistyötä ohjaavan opettajan kanssa, Tolvanen kertoo.

Teollisuuden alat mukana entistä vahvemmin

– Teknologiateollisuuden aloilla olemme luoneet käytäntöä työpaikkaohjaajakoulutukseen, jossa vuoropuhelu ja laatu ovat keskiössämme. Opiskelijat tulisi nähdä tulevina työntekijöinä ja siten heidän ohjaus tulisi nähdä varsin oleellisena tekijänä. Pyrimme auttamaan yrityksiä parhaamme mukaan ja kehotamme lämpimästi kiinnittämään huomiota opiskelijoiden ohjaukseen, Tolvanen toteaa.

Työpaikkaohjaajakoulutuksia toteutetaan tarvittaessa yrityksen omissa tiloissa. – Koulutus tuo näkyvyyttä oppilaitoksen toimintaan ja koko prosessiin. Opiskelijoiden ohjaaminen kehittyy. Olemme herätelleet myös yrityksiä kehittämään perehdyttämistä; mitä arvioidaan ja mitkä ovat tavoitteet, Tolvanen kertoo.

Yritykset ovat toivoneet, että opiskelijoiden ja opintojen tavoitteet olisivat selkeämmin esillä . – Käymme yritysten kanssa lävitse tutkintojen ammattitaitovaatimukset ja otamme selvää, pystyvätkö opiskelijat suorittamaan vaatimukset tarvittavalla tavalla yrityksessä työskennellessä, Tolvanen kertoo.

Laadukas rakentaa myönteistä työnantajakuvaa

Savon ammattiopiston Työpaikalla tapahtuu-hankkeen projektipäällikkö Maija Savolainen korostaa työpaikkaohjauksen merkitystä myös yrityksen työnantajakuvalle. – Osaavasta työvoimasta on erityisesti teollisuudessa paikoitellen aikamoinen pula ja tekijöistä kilpaillaan. Asiaan paneutuva opintojen aikainen ohjaus ja toimivat perehdytysprosessit antavat opiskelijalle hyvän kuvan työnantajasta. Rekrytoinnin kannalta tällä on usein ratkaiseva merkitys. Olen tosi iloinen, että olemme pystyneet viimeisen parin vuoden mittaan tuomaan työpaikkaohjaajakoulutuksen kulttuuria myös metalliteollisuuden yrityksiin.

 

Lisätietoja työpaikkaohjaajakoulutuksesta www.sakky.fi/tyopaikallatapahtuu

 

YHTEYDENOTOT

Savolainen Maija

Savolainen Maija
yhteyspäällikkö, työpaikalla oppiminen
+358447853545