Uutta osaamista kuljetusalalle!

Savon ammatti- ja aikuisopiston auto- ja kuljetusalalla on tulossa v. 2015 uusia koulutuksia:

Auto- ja kuljetusalan työnjohdon ammattitutkinto

Työnjohdon ammattitutkinto on uusi tutkinto, joka on tarkoitettu autoalan, henkilö- ja tavaraliikenteen sekä varastotoiminnan parissa työskenteleville, riittävän alan ammattitaidon ja työkokemuksen omaaville henkilöille, jotka haluavat tai jo toimivat yrityksessä esimiehenä, ”kymppinä” tai vastaavassa autoalan, henkilö- tai tavaraliikenteen työnjohtotehtävässä. Koulutus soveltuu hyvin myös alan yrittäjille. Koulutuksessa painotetaan erityisesti ihmisten johtamistaitoa, asiakaspalvelua ja talouden suunnittelua, ohjausta ja seurantaa.

Tavoitteena on käynnistää koulutus loppuvuodesta 2015 heti kun uuden tutkinnon perusteet ovat valmiit.

 

Kuormausnosturin käyttö asennustöissä

Kuormausnosturin käyttö asennustyössä -koulutus on ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinnon näyttötutkinnon perusteiden mukainen. Tutkinnonosan suorittaminen toteutetaan näyttötutkintona ja sen suorittamisesta annetaan osatutkintotodistus. Koulutus sisältää yhden kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivän.

Koulutuksen suorittaminen antaa kuormausnosturin käyttäjälle Valtioneuvoston asetuksen (403/2008 § 14) mukaisen pätevyyden, joka vaaditaan kuljettajalta silloin, kun hän käyttää kuormamomentiltaan yli 25 tonnimetrin kuormausnosturia asennustyössä, eli muuhun kuin pääasiassa ajoneuvon kuormaamiseen. Koulutussisältönä on mm. nostotyön suunnittelu, työturvallisuusmääräykset, nosturin käyttö, kiinnitysapuvälineet ja ensiapukoulutus.

Koulutukset järjestetään Kuopion Kolmisopessa.

 

Alla olevasta linkistä pääsee Savon ammatti- ja aikuisopiston aikuiskoulutustarjontaan, täältä löytyy auto- ja kuljetusalan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen esittelyt ja hakuohjeet.