Vammaistyön osaajilla loistavat työllisyysnäkymät

Heidi on 21-vuotias siilinjärveläinen nuori nainen. Peruskoulun jälkeen Heidi kävi vuoden Kallaveden lukiota, mutta hakeutui sen jälkeen Savon ammattiopistoon lähihoitajaopintoihin vuonna 2015. Opintojen aikana Heidille ja hänen avomiehelleen syntyi vauva ja Heidi oli pari vuotta lapsen kanssa kotona. Vuoden 2019 syksyllä Heidi jatkoi opintojaan Savon ammattiopistossa ja valmistuu keväällä 2020 lähihoitajaksi vammaistyön osaamisalalta.

Opiskelu on ollut Heidille joustavaa heti uudelleen aloittamisesta lähtien. - Kun otin syksyllä 2019 yhteyttä ensin opinto-ohjaajaan, niin näytti, että mahdollisuutta opiskeluun vammaistyön osaamisalalla ei olisi. Kuitenkin jo 5 minuutin päästä ensimmäisestä yhteydenotostani opinto-ohjaaja soitti, että pääsisin aloittamaan haluamallani alalla, kertoo Heidi.

Keväällä 2019 Savon ammattiopistossa lähdettiin pilotoimaan yhdessä työnantajien kanssa vammaistyön osaamisalan työvaltaista ryhmää, johon Heidi pääsi mukaan. Opiskeluun liittyvä työpaikalla oppiminen Heidillä on tapahtunut Savas-Säätiön Kuopiossa Särkiniemen palvelukodissa. Palvelukoti tarjoaa ympärivuorokautisesti valvottua palveluasumista pääosin keskiasteisesti ja vaikeasti kehitysvammaisille henkilöille.

Pilottiryhmän 15 opiskelijalle on räätälöity jokaiselle oma opiskeluohjelma. Opiskelijoilla on ollut työpaikalla oppimisten välillä myös muutama lähiviikko oppilaitoksessa. - Hyvin on mennyt ja kaikki valmistuvat tänä keväänä toukokuun loppuun mennessä, sanoo lehtori Paula Rissanen. Opiskelijoista kymmenen on opiskellut tutkintoa oppisopimuksella ja osa työvoimakoulutuksen kautta. - Kaikilla on loistava tilaisuus työllistyä koulutuksen jälkeen, koska vammaispuolella on pula työntekijöistä, vakuuttaa Paula Rissanen.

Heidin mukaan opiskelujen teoriajaksot ovat tukeneet hyvin käytäntöä, koska jaksojen jälkeen on heti päässyt hyödyntämään teoriaa käytännössä. – Pidemmillä työjaksoilla on saanut asiakkaiden ja muiden työntekijöiden luottamuksen siitä, että autan heitä parhaani mukaan. Hyödyllisenä Heidi on kokenut myös ryhmän käynnin Tampereen apuvälinemessuilla, jossa pääsi tutustumaan alan valikoimaan ja uutuuksiin sekä yleisestikin alan eri aktiviteetteihin.

Heidi on saanut tarvittaessa hyvin apuja sekä opettajalta Paula Rissaselta että Särkiniemen palvelukodin Heidin työpaikkaohjaajana toimineelta Asko Vepsäläiseltä. – Tosi hyvin on mennyt Heidin kanssa ja koska Heidi on pitemmän ajan samassa paikassa, niin perehdytys on tapahtunut sujuvasti. Meillä on ollut mahdollista tarjota paljon työtehtäviä Heidille ja hän on ollut hyvin oma-aloitteinen. Heidi on päässyt hyvin ”työmoodiin” mukaan, kertoo Asko.

Asko on itsekin valmistunut muutamia vuosia sitten Savon ammattiopistosta lähihoitajaksi, kuten moni muukin Särkiniemen palvelukodin työntekijästä. - Sakkyn kautta on Savakselle hyvä reitti työntekijäksi, kun työpaikalla oppimisen jaksolla voit tehdä näytöt suoraan meille. Työpaikkaohjaajat antavat palautetta opiskelujen loppuvaiheessa rekrytoijille, että olisiko valmistuva opiskelija sitten sopiva meille töihin. Työllisyysnäkymät ovat hyvät meidän alalla jatkossakin, sanoo Asko.

Työpaikalla käytännön oppimisen lisäksi pilottiryhmän opiskelijoilla on ollut mahdollista tehdä työpaikalla kaksi tuntia päivässä opiskeluihin liittyviä tehtäviä. – Se on ollut tärkeää, koska käytännön työn tekemisen määrä on kuitenkin suurempi kuin ”normiryhmällä”, painottaa Paula.

Valmistumisen jälkeen Heidillä on toiveissa jatkaa vammaistyön tehtävissä ja tulevaisuudessa mahdollisesti myös jatko-opinnot kiinnostavat.

Lähihoitajien koulutuksiin jatkuva haku 

Kysy lisää