Yhteistyötä oppilaitoksen ulkopuolelle

Iisalmessa Sankariniemen kampuksella tehdään laajasti yhteistyötä paljon Sakkyn ja Ysaon kesken, mutta arjessa yhteistyön lonkerot ulottuvat myös omien oppilaitosten ulkopuolelle.

Elävä esimerkki monipuolisesta yhteistyöstä on Savon ammattiopiston lähihoitajien koulutus, jossa yhteistyötä tehdään myös Iisalmen kaupungin Juhani Ahon koulun kanssa.

Sakkyn hyvinvoinnin opettaja Ulla Laasanen kertoo, että yhteistyö Savon ammattiopiston ja Juhani Ahon kanssa on alkanut jo vuonna 2006. Taustalla on lähihoitajaopiskelijoiden opintoihin kuuluva lasten ja nuorten ohjaaminen.

”Juhani Ahon koulun joustavan polun (JOPO) opiskelijat tulevat viikoittain meidän lähihoitajien oppitunneille. Lähihoitajat ohjaavat heitä oppitunnilla, samalla he itse saavat kokemusta erityslasten ohjaamisesta”, Laasanen kertoo.

Juhani Ahon koulun koulutsemppari Eppu Jääskeläinen kertoo, että koulun oppilaille on järjestetty joka toinen viikko yksi koulupäivä, jolloin he ovat mukana erikoisopetuksessa.

Tsempparin ohella myös Ysao liittyy Joustavan polun toimintaan, sillä kone- ja tuotantotekniikan opettaja Miika Vaarasuo on ollut jo neljän vuoden ajan mukana ohjaamassa JOPO-oppilaita.

”Tutustumme JOPO-päivinä oppilaiden kanssa erilaisiin yrityksiin, olemme vierailleet muun muassa muun muassa Ponssella ja Normetilla. Tarjoamme heille käytännönläheistä tutustumista työelämään”, Vaarasuo sanoo.

Ohjaajien mukaan samalla on kysymys myös rekrytoinnista. Joustavan polun oppilaat pääsevät samalla tutustumaan Ysaon ja Sakkyn oppilaitoksiin ja eri aloihin, joten heille avautuu sujuva polku tutustua koulutukseen ja jopa työpaikkoihin.

Kolmen eri oppilaitoksen ja yritysten välisestä yhteistyöstä on paljon hyötyä. Laasasen mukaan oppilaiden ohella myös lähihoitajaopiskelijoille järjestelystä on hyötyä, kun he pääsevät toteuttamaan opintoja oikean nuorisoryhmän kanssa.

Yksi lähihoitajaopiskelijoista on Hannele Maatsalo, joka on muuttanut Iisalmeen Tampereelta. Hänen mielestään nuorten ohjaaminen on haastavaa ja antoisaa.

”Oikean nuorisoryhmän kanssa toimiminen on paljon antoisampaa ja erinomaista vaihtelua teoriaopetukseen. ”

Savon ammattiopiston lähihoitajilla on paljon muitakin käytännön opetustehtäviä. Juhani Ahon koulun nuorisoryhmän lisäksi he ovat järjestäneet viriketoimintaa vanhuksille.

”Iisalmen pohjoispuolella olevalla kylätalolla järjestimme ruokailun ja monenlaista ohjelmaa kylän ikäihmisille. Nämä ovat erinomaisia opiskelupäiviä, kun pääsemme toimiminaan oikeiden asiakkaiden kanssa”, Maatsalo kertoo.

Jatkuva haku koulutuksiin www.sakky.fi/iisalmi

Katso alla video Joanna Svärdistä. Joanna tuli joustavan polun kautta lähihoitajaopiskelijaksi Savon ammattiopistoon Iisalmeen.