Valtek - Valmistavan teollisuuden kilpailukyvyn ja kasvun varmistaminen kehittämishanke

Teollisuudelle räätälöityä koulutusta, jota toteutetaan yritysten lähtökohdista Valtek-hankkeella

Tutustu tarkemmin Valtek-hankkeeseen

1.1.2018-31.12.2019

Savon koulutuskuntayhtymä, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä ovat saaneet rahoituksen ESR – osarahoitteiseen valmistavan teollisuuden kilpailukyvyn ja kasvun varmistaminen kehittämishankkeeseen (Valtek), hankkeen päärahoittaja on Etelä-Savon ELY-keskus. Hankkeen toimialueena on Pohjois-Savon maakunta ja Pieksämäki sekä Joroinen.

Hankkeen avulla edesautetaan Pohjois-Savolaisen teollisuuden pysymistä mukana globaalissa kilpailussa ja varmistetaan toiminnan edellytykset maakunnassa.

Yritystoiminnassa henkilöstön jatkuva kehittäminen on keskeisessä roolissa kasvua ja kilpailukykyä haettaessa. Hankkeen yhtenä tavoitteena on yrityslähtöisten koulutuksen ja opetusmenetelmien kehittäminen. Aiheet koulutuksista ja kehittämistoimenpiteistä kootaan yrityskentästä.

Yrityslähtöisen koulutuksen kehittämisessä on kaksi tavoitetta, jotka ovat henkilöstökoulutus; ajasta ja paikasta riippumaton koulutuksen toteutus siten, että yksittäinen osallistuja voi opiskella mahdollisimman suuren osan koulutussisällöstä silloin kun hänelle sopii. Oppilaitoksissa opiskelevien koulutuksen toteutuksen painopisteen siirtyminen yhä enemmän yrityksissä tapahtuvaksi on haaste opetushenkilöstön ja yritysten toimintojen yhteensovittamiselle.

Teollisuusalat ovat eläneet Pohjois-Savossa haastavassa suhdannetilanteessa. Nyt parin viimevuoden ajan jatkunut kasvusuhdanne on johtanut siihen, ettei osaavaa työvoima ole saatavilla. Tämä on osassa toimialuetta muodostunut jo kasvun hidasteeksi. Hankkeella pyritään vahvistamaan suuren yleisön tietämystä teollisuuden nykytilasta Pohjois-Savossa sekä luomaan koulutus ja työllistymisedellytyksiä toimialasta kiinnostuneille nuorille ja alasta kiinnostuneille aikuisille.

Toteuttajien yhteystiedot:

Savon koulutuskuntayhtymä, projektipäällikkö Hannu Miettinen, 044 7854211

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy TKi-asiantuntija Petteri Heino 044 7856759

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä projektikoordinaattori Jarkko Ruotsalainen 040 1778536

Hankkeen tyyppi: 
Partnerihanke