Opiskeluhuolto

Opiskelijalla on oikeus saada opiskeluhuollon palveluita opintojensa tueksi

Varkauden lukiossa opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä, koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Hyvinvoiva opiskeluyhteisö, sekä terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö ovat opiskelijoiden hyvinvoinnin edellytyksiä.

Opiskeluhuollon toimilla pyritään tukemaan yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia, sekä edistämään terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön syntymistä, edistämään mielenterveyttä ja ehkäisemään syrjäytymistä, sekä edistämään oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Tukitoimilla pyritään myös tunnistamaan, lieventämään ja ehkäisemään mahdollisimman varhain oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja opiskeluun liittyviä muita ongelmia.(L1287/2013 6§).

Yksiköiden sijaintikunnat vastaavat palveluiden tuottamisesta ja ne järjestetään yhteistyössä kuntien sosiaali- ja terveystoimien opiskeluhuoltopalveluista vastaavien viranomaisten kanssa.

Opiskelijan on mahdollisuus saada yksilökohtaisia opiskelijaterveydenhuollon palveluita, psykologi- ja kuraattoripalveluja, sekä monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa kotikunnastaan riippumatta. Opiskeluhuollossa tehdään yhteistyötä myös seurakuntien, nuorisotoimen ja muiden sidosryhmien kanssa.