Vastuullisuusosaaminen ja kiertotalous koulutusreformissa

Toiminta-aika:  1.8.2018 – 31.12.2019

Rahoituslähde ja rahoittaja:  Opetushallitus (opetustoimen henkilökoulutuksen valtionavustus)

Kustannusarvio: Kokonaisbudjetti 125.301 € (Sakkyn budjetti 30.336 €)

Toteuttajat: Suomen ympäristöopisto SYKLI (koordinoija), Savon koulutuskuntayhtymä

Koulutushankkeella edistetään koulutusreformin toimeenpanoa ja Suomen Agenda 2030 –tavoitteita kehittämällä opettajien osaamista ja oppilaitosten käytäntöjä vastuullisuusosaamisessa ja kiertotaloudessa. Hankkeessa toteutetaan yhteisiä ja alakohtaisia opintokäyntejä, joilla tutustutaan vastuullisuuden ja kiertotalouden edelläkävijäyrityksiin. Pilottialojen työpajoissa suunnitellaan vastuullisuustaitojen opetusta ja annetaan alan vastuullisuuden osaamislupaukset työelämälle ja opiskelijoille. Koulutushankkeessa myös kehitetään ja jaetaan tehtäviä ja menetelmiä vastuullisuustaitojen oppimiseen työelämässä.

Kehittämistyöhön osallistuvien tutkintokohtaisten tiimien lisäksi hanke tavoittaa oppilaitosten henkilöstöä laajasti ja levittää tuotoksia oppilaitoksiin eri puolilla maata. Koulutus lisää ammatillisten opettajien tietoisuutta vastuullisuudesta ja kiertotaloudesta työelämässä sekä työelämän osaamistarpeista ja niiden ennakoinnista näissä teemoissa.

Kohderyhmä: oppilaitosten opetushenkilöstö

Tulokset: Vastuullisuuden osaamislupaukset piloittialoille, tehtäviä ja hyviä käytäntöjä vastuullisuustaitojen oppimiseen työpaikalla, materiaalipankki opetuksen tueksi kiertotaloudesta ja vastuullisuudesta