Virtuaalinen Elonkorjuujuhla 28.8.2020

Elonkorjuujuhlat kokoavat virtuaalisesti iloisen elonkorjuun juhlakansan. 

Ohjelma vahvistuu elokuun aikana.