WelTech

welteck_0.jpg

Hyvinvointiteknologian koulutustuote; käyttöönoton ja käytön koulutus (WelTech) -hankkeen viestintä- ja julkaisusuunnitelma

Digitaalisuus ja esineiden Internet (IoT) on aiheuttanut rakennemuutoksen yhteiskunnassamme. Rakennemuutos näkyy vahvasti myös hoitoalalla jatkuvasti muuttuvana työnkuvana. WelTech-hankkeessa kehitetään ja pidetään koulutuskokonaisuuksia sekä perehdytään hoitohenkilöstöä ja opiskelijoita uusimpaan teknologiaan. Koulutuksilla halutaan madaltaa uuden teknologian käyttöönottoon ja käyttöön liittyvää kynnystä sekä helpottaa hoitohenkilökunnan työskentelyä.

Koulutukset ja uuteen teknologiaan perehdytys toteutetaan pääosin Savonia ammattikorkeakoulun ja Savon ammattiopiston yhteistyönä. Kuopion kaupunki ja yhteistyötahot ovat vahvasti hankkeessa mukana tarjoamalla tiloja hankkeen käyttöön ja tuomalla henkilökuntaa koulutuksiin.

Hankkeen vastuuhenkilö: Projektipäällikkö Heli Kekäläinen, Savonia ammattikorkeakoulu

Hankkeen aikataulu: 1.1.2018 – 31.12.2019

Hankekumppanit:

  • Savonia ammattikorkeakoulu
  • Itä-Suomen Yliopisto
  • Savon ammattiopisto
  • Kuopion kaupunki

Yhteistyötahot:

  • Vetrea terveys Oy
  • Savon vammaisasuntosäätiö
  • Kuopion yliopistollinen sairaala
  • Seniorien ATK-yhdistys SAVONETTI ry
  • ​Kehitysyhtiö SavoGrow Oy 

Yhteystiedot Savon ammattiopistossa
Marko Haataja 0447853278, etunimi.sukunimi@sakky.fi
Veijo Aallosvirta 0447853286, etunimi.sukunimi@sakky.fi

logorimpsu_muokattu.jpg

Hankkeen tyyppi: 
Oma hanke