Yhessä

Toiminta-aika: 15.12.2017 – 31.12.2019

Toiminta-alue: Itä-Suomi

Rahoituslähde: Opetushallitus

Kustannusarvio: 116.000 €

Toteuttajat: Savon koulutuskuntayhtymä (koordinaattori), Kotkan-Haminan seudun Koulutuskuntayhtymä, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Etelä-Savon Koulutus Oy, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Uusi ammatillinen koulutus edellyttää asiakaslähtöisten toimintakulttuurien ja -mallien kehittämistä. Opiskelijan hyvinvoinnista huolehtiminen vaikuttaa opintojen suunnitelmalliseen etenemiseen ja hänen kasvamiseensa osaksi yhteiskuntaa sekä työelämää. Yhessä-hanke painottuu yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia edistävien toimintatapojen kehittämiseen yhdessä hankeverkoston toimijoiden kanssa. Hankkeen keskeiset tavoitteet liittyvät yhteisöllisyysosaamisen vahvistamiseen ja opiskeluhuoltopalveluiden tukitoimien ulottamiseen lainsäädännön muuttuessa uusille kohderyhmille. Oppilaitosten opiskelijoista kootaan yhteinen itäsuomalainen opiskelijaverkosto, joka osallistuu aktiivisesti toimintamallien kehittämiseen. Oppilaitosverkostossa levitetään hyviksi havaittuja valmiita malleja hankkeen alusta alkaen ja parastetaan niitä yhdessä. Hankkeen keskeisimpiä toimijoita ovat opetus-, ohjaus- ja opiskeluhuoltohenkilöstöt.

Hankkeen kohderyhminä ovat opiskelijat sekä opetus- ja ohjaushenkilöstö. Hankkeen kehittämistyöhön osallistuu opiskelijahuollon palveluista vastaava henkilöstö.

Hankkeen tavoitteet:

  • Hyvät toimintamallit osallistamisesta jakoon ja parasteltaviksi

Hankeverkoston kautta on mahdollista saada ”mentori”, joka tukee työparina valitun toimintamallin käyttöönottoa ja parastamista oppilaitoksessa. Savon koulutuskuntayhtymä  kehittää ja jakaa malleja, joilla mm. tuetaan jatkuvaa ryhmäytymistä, opiskelijoiden osallistamista ja yhteisöllisyyttä sekä työkykyä.

  • Yhteisöllisyys-osaamisen kehittäminen ja vahvistaminen

Hankkeessa vahvistetaan ja kehitetään hyväksi havaittuja ryhmäyttämisen malleja myös jatkuvan haun myötä tulevien opiskelijoiden ryhmäyttämiseen sekä lisätään ja vahvistetaan liikunnallisuutta niin ryhmäyttämisen kuin yhteisöllisyyden uusilla toimintamalleilla.

Hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten opiskelijoista kootaan vertaisverkosto, jonka toiminnalle sovitaan yhdessä sisällölliset tavoitteet, toimintatavat ja aikataulut. Opiskelijoiden kanssa kehitetään opiskelijoiden osallistamiseen nopeita ja kevyitä toimintamalleja hyödyntäen DigiSakky-hankkeen osaamista ja mahdollisuuksia.

  • Uudet opiskeluhuoltopalvelut reformin mukaisesti opiskelijoille

Yhteistyössä kuntien opiskeluhuollon toimijoiden kanssa määritellään ja suunnitellaan opiskeluhuollon tukipalvelut ja niihin liittyvät toimintamallit lain säädännön mukaisiksi. Hankkeessa vahvistetaan opettajien ja ammatinohjaajien ohjaus- ja huolenpito-osaamista valmennuksen ja koulutuksen keinoin sekä selvitetään mahdollisuutta ottaa käyttöön videovälitteiset opiskeluhuollon tapaamiset esim. työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana. Lisäksi selvitetään ja mahdollisuuksien mukaan pilotoidaan myös muita digitaalisia mahdollisuuksia opiskeluhuoltopalveluissa.