METSÄKONEENKULJETTAJA

Metsäalan perustutkinto, pk

- Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

Koulutusyksikkö: 
Haapamäentie 1, Toivala, pk (40 aloituspaikkaa)

Metsäkoneenkuljettaja

Haluatko vastuullisen työn vaihtelevassa ja siistissä työympäristössä? Viihdytkö luonnossa? Kiinnostavatko koneet, joilla työskennellessäsi näet oman työsi jäljen?

Metsäkoneenkuljettajana työskentelet joko hakkuukoneen- tai ajokoneenkuljettajana. Hakkuukoneenkuljettajan tehtäviin  kuuluvat puunkaato, puiden karsiminen ja katkominen. Ajokoneenkuljettaja vastaa puiden kuljettamisesta metsästä tienvarteen.  Metsäkoneenkuljettaja huoltaa myös käytössä olevan koneensa ja suorittaa pieniä korjaustöitä.

Metsäkoneenkuljettajalle tärkeitä ominaisuuksia ovat huolellisuus ja kyky itsenäiseen työskentelyyn sekä luonnossa viihtyminen. Koulutuksen jälkeen työpaikkoina ovat metsäkoneyritykset tai metsäkoneenkuljettaja voi toimia myös yrittäjänä.

Opintojen sisältö

Tutkinnon laajuus on 180 osp. Tutkinto muodostuu ammatillisista, pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat:

Metsän hoito ja hyödyntäminen 20 osp
Metsätraktorin käyttö 20 osp
Metsäkoneiden kunnossapito 20 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan toinen:

Koneellinen puutavaran valmistus 65 osp
Puutavaran lähikuljetus 65 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan 20 osp

Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 osp
Metsien moninaiskäyttö 10 osp
Metsänhoito- tai maanmuokkauskoneen käyttö 10 osp
Turvetuotanto 10 osp
Metsänhoitopalvelut 30 osp
Puunkorjuupalvelut 30 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp:

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

 

Terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työpaikalla järjestettävään koulutukseen, jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017).

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

  • insuliinihoitoinen diabetes
  • epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
  • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
  • sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
  • fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
  • munuaissairaudet
  • psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Lisätietoja:

Opinto-ohjaaja Marjo Miettinen, p. 044 785 4112
etunimi.sukunimi@sakky.fi

 

Yhteishaku: 
Hakeminen: 
2018-02-20 - 2018-03-13