METSÄKONEENKULJETTAJA (MYÖS YO)

Metsäalan perustutkinto, pk, yo

- Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

Koulutusyksikkö: 
Haapamäentie 1, Toivala,
Yhteishaussa 2021 pk - pohjaisia aloituspaikkoja 44 +4 yo- pohjaista aloituspaikkaa. Opiskelija valitsee osaamisalansa (metsuri- metsäpalvelujen tuottaja tai metsäkoneenkuljettaja) opintojensa aikana.

Metsäkoneenkuljettajana teet koneellista puunkorjuuta hakkuutyömaalla: työvaiheita ovat puunkaato, runkojen karsinta ja katkonta sekä kuormaus ja kuljetus metsästä tienvarteen. Viihdyt metsäluonnossa ja ison työkoneen ohjaamossa. Osaat tehdä käytössäsi olevien koneiden pieniä huoltoja ja korjauksia. Voit työskennellä metsäkone- tai puunkorjuuyrityksen palveluksessa tai ryhtyä itse yrittäjäksi.

Metsäkoneenkuljettajana työskentelet joko hakkuukoneen- tai ajokoneenkuljettajana. Hakkuukoneenkuljettajan tehtäviin  kuuluvat puunkaato, puiden karsiminen ja katkominen. Ajokoneenkuljettaja vastaa puiden kuljettamisesta metsästä tienvarteen. Osana opintoja sinun on mahdollista suorittaa c-ajokortti sekä kuljettajan ammattipätevyyskoulutus.

Terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työpaikalla järjestettävään koulutukseen, jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017).

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

  • insuliinihoitoinen diabetes
  • epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
  • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
  • sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
  • fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
  • munuaissairaudet
  • psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Lisätietoja:

Opinto-ohjaaja Anna- Loviisa Saari, p. 044 785 3086
etunimi.sukunimi@sakky.fi

 

Yhteishaku: