METSURI-METSÄPALVELUJEN TUOTTAJA (MYÖS YO)

Metsäalan perustutkinto, pk, yo

- Metsätalouden osaamisala

Koulutusyksikkö: 
Haapamäentie 1, Toivala, pk
Yhteishaussa 2021 pk- pohjaisia aloituspaikkoja 44 + 4 yo- pohjaista aloituspaikkaa. Opiskelija valitsee osaamisalansa (metsuri- metsäpalvelujen tuottaja tai metsäkoneenkuljettaja) opintojensa aikana.

Metsuri-metsäpalvelujen tuottajana suunnittelet ja toteutat työssäsi metsänviljelyä, taimikonhoitoa, metsänparannustöitä ja metsänhakkuuta.

Metsurin työvälineinä ovat mm. raivaus- ja moottorisaha. Metsuri vastaa itse oman työnsä suunnittelusta ja toteutuksesta. Metsurille tärkeitä ominaisuuksia ovat hyvä fyysinen kunto ja halu työskennellä luonnossa. 

Koulutuksen jälkeen työpaikkoinasi voivat olla esim. metsäpalveluyritykset, metsänhoitoyhdistys tai voit toimia myös yrittäjänä. Metsäalan opinnot takaavat vankan ammatillisen perustan sekä alan työtehtäviin että jatko-opintoihin.
Lisätietoja: 
Opinto-ohjaaja Anna- Loviisa Saari, p. 044 785 3086
etunimi.sukunimi@sakky.fi