VALMA, ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, vaativa erityinen tuki

Koulutusyksikkö: 
Kuopio, Presidentinkatu 3, (yhteishaussa 2021: 4 aloituspaikkaa)

Seuraava hakuaika keväällä 2021
* Kampus voi vaihtua koulutusaikana

VALMA, vaativa erityinen tuki -opiskelu on tarkoitettu sinulle,

- kun etsit itsellesi ammattia, johon haluat opiskella tutustumiskäyntien ja työjaksojen kautta
- kun haluat kehittää valmiuksia ammatilliseen koulutukseen tai ammatilliseen erityiskoulutukseen
- haluat oppia itsenäisen elämän taitoja ja pyrit kehittämään omaa kuntoutumistasi yhteistyössä kuntoutuspalveluiden tuottajien kanssa.

Opiskelumalli on tarkoitettu laaja-alaista ja monipuolista yksilöllistä erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille.

Koulutuksen ehtona on, että olet suorittanut peruskoulun eikä sinulla ole toisen asteen ammatillista tutkintoa. Koulutuksen tavoitteena on valmentautua
tutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen.

VALMA-opintojen aikana laadit yhteistyössä moniammatillisen verkoston kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), jota tarkistetaan tarpeen mukaan. Vuoden aikana suoritat 60 osaamispistettä omien oppimistarpeidesi ja -valmiuksiesi mukaisesti.

Lisätietoja koulutuksesta:
Opettaja, Maila Lonkila 044 785 3819
Koulutuspäällikkö, Marja Rissanen 044 785 8770
Savon ammattiopisto, hakutoimisto 044 785 3079

Hakemuksen liitteet:
Lähetä viimeinen koulutodistus, lääkärinlausunto (alle 12 kk), muut mahdolliset asiakirjat. osoitteeseen:
Savon ammattiopisto,
Erja Hyttinen
Presidentinkatu 3
70101 KUOPIO

VALMA-opintojen opinto-ohjaaja Aliisa Makkonen, p. 044 785 8620