Kumppanuus

Kumppanuudella lisäarvoa ja kilpailukykyä!

Savon koulutuskuntayhtymän ja yrityksen/organisaation solmimassa kumppanuussopimuksessa sovitaan keskinäisestä, pitkäjänteisestä ja tavoitteellisesta yhteistyöstä ammattitaidon ja osaamisen ylläpitämisessä sekä kehittämisessä. Kumppanuus tuo lisäarvoa kummallekin osapuolelle ja parantaa niiden kilpailukykyä.

Yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi osapuolet toteuttavat ja kehittävät yhteistoimintaa ammatillisen koulutuksen, henkilöstökoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen sekä kehittämispalveluiden ja hanketoiminnan osa-alueilla.

Keskeisiä kehittämisalueita ovat

Ammatillisessa koulutuksessa

  • toimintamallin kehittäminen, jonka avulla sopimusosapuolet yhdessä pystyvät kohdentamaan kehittämisresurssit tarpeiden mukaan
  • yrityksen liiketoimintaosaamisen ja muun osaamispääoman kehittämiseen liittyvä koulutusyhteistyö
  • yritys- ja työelämälähtöisyyden vahvistaminen opetussuunnitelmissa ja opetuksen toteutuksessa
  • oppimisympäristöjen kehittäminen
  • työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen
  • työpaikkaohjaajien valmentaminen ja koulutus
  • yrityksen roolin ja osuuden kehittäminen työelämässä suoritettujen näyttöjen toteutuksessa ja arvioinnissa
  • osaamiskartoitukset, koulutussuunnittelu ja muut osaamisen kehittämispalvelut
  • yrityksen ja oppilaitoksen asiakkuussuhteen ylläpito ja kehittäminen

Oppisopimuskoulutuksessa

yrityksen tai organisaation rekrytointitarpeisiin vastaaminen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen

Kehittämis- ja hanketoiminnassa

osaamisen ja asiantuntemuksen ylläpito ja kehittäminen sekä maakunnan vetovoimaisuuden edistäminen

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää:

 

Savolainen Maija

Savolainen Maija
yhteyspäällikkö, työpaikalla oppiminen
+358447853545