Oppisopimus ja koulutussopimus

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen muoto ja määrä sovitaan henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS). Suunnitelma tehdään heti opintojen alkaessa ja sitä päivitetään opintojen edetessä. Tarkoitus on sopia jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtainen malli.

Opiskelija voi hankkia käytännön osaamista joko kokonaan koulutus- tai oppisopimukseen perustuen tai yhdistellä näitä joustavasti opintojensa aikana. Työpaikalla järjestettävä koulutus suunnitellaan yhteistyössä opiskelijan, koulun ja työpaikan kesken.

Koulutus- tai oppisopimuksen solmiminen edellyttää, että työpaikalla on riittävästi alan opintoihin liittyvää toimintaa, tarpeelliset työvälineet ja ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö. Työpaikalta nimetään opiskelijalle vastuullinen työpaikkaohjaaja. Oppilaitos nimeää ohjaavan opettajan, joka seuraa oppimisen etenemistä ja tavoitteiden toteutumista yhteistyössä opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa.

Koulutussopimus

Koulutussopimuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa, eikä hänelle makseta palkkaa eikä muuta vastiketta. Koulutussopimus tehdään kirjallisesti jokaiselle opiskelijalle. Työpaikalla on tarkoitus suorittaa tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan. Koulutussopimus tehdään koulutuksen järjestäjän ja työpaikan edustajan välillä ja sopimus annetaan tiedoksi opiskelijalle.

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen ja työnantajan ja koulutuksen järjestäjän sopimukseen. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on päätoiminen työntekijä ja saa palkkaa. Oppisopimus voi koskea koko tutkintoa, tutkinnon osaa tai muuta ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta.