Puhdastilakoulutukset

Puhdastilakoulutuskeskuksen tarjoamat koulutusvaihtoehdot

Puhdastilapassi  on peruskoulutus puhdastiloissa työskentelyyn. 

​Koulutus antaa ISO-ja GMP - määräysten mukaiset puhdastilojen perustiedot ja toimintamallit. Siinä opitaan tuotantohygienian vaatimat käytännöt. 

​Opitaan puhdastilavaatimusten mukainen pukeutuminen. Koulutus toteutetaan Moodle verkkoympäristössä ja siihen liittyy kaksi lähipäivää.

PUHDASTILAPASSIN PÄIVITYSKOULUTUS  on ajankohtainen silloin, kun Puhdastilapassin suorittamisesta on kulunut 3 vuotta.

Koulutus tapahtuu kokonaan Moodle verkkoympäristössä.

Verkkokoulutus tavoittaa helposti koko Suomen.

​Puhdastilaosaamisen verkkokoulutus toteutetaan luentosarjana. Jokainen luento on oma kokonaisuus. Koulutus toteutetaan Skype business -yhteyden kautta.