Tietoa meistä

Puhdastilakoulutuskeskuksen alkuvaiheita

Puhdastilakoulutuskeskus syntyi kolmen hankkeen aikana vuosina 2006 - 2010. Puhdastilat, kooltaan 64m2, rakennettiin vuonna 2007. Suunnittelija ja rakentaja oli Sveitsiläinen firma LSMW, nykyisin M+W Process Industries GmbH – A Company of the M+W Group. Maailmassa toiseksi eniten puhdastiloja rakentava yritys.

Seuraavan hankkeen aikana kehitettiin ja pilotoitiin erilaisia puhdastilakoulutuksia, tärkeimpänä nyt rekisteröity Puhdastilapassi – Clean Room Pass®.

Kaikki asiantuntijat, jotka kouluttavat puhdastilapassikoulutuksissa, ovat käyneet Puhdastilakoulutuskeskuksen järjestämän Puhdastilakouluttajakoulutuksen.

GMP-tuotantotekniikan kansainvälisessä koulutus- ja verkostoitumishankkeessa perehdyimme puhdastila automaation ja robotiikan uusiin sovellutuksiin. Laajensimme verkostoja osallistumalla kansallisiin ja kansainvälisiin koulutuksiin, opintokäynteihin ja messuihin.

Puhdastilakoulutuskeskusta ovat olleet luomassa:

  • Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin sairaala-apteekki
  • Ark Therapeutics, nykyisin Fin Vector Oy
  • Itä-Suomen yliopisto A.I.Virtanen institiuutti ja farmasian koulutusohjelma
  • Savonia ammattikorkeakoulu
  • YIT nykyisin Caverion Kuopion kiinteistötekniikka
  • Pohjois-Savon pelastusopisto
  • Oplatek Oy
  • Puhdastila pesula Rusanen
  • Finnoflag Oy