Rahoitus

​Koulutusta voidaan suorittaa omaehtoisena koulutuksena (opetushallinnon tukemana), oppisopimuskoulutuksena (oppisopimusviranomaisten tukemana), työvoimakoulutuksena (työvoimaviranomaisten hankkimana) ja henkilöstökoulutuksena (työnantajan tukemana). Koulutus voi olla tutkintotavoitteista tai muuta ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta. 

Henkilöstökoulutus

Henkilöstökoulutus on pääasiassa työnantajan rahoittamaa ammatillista lisäkoulutusta. Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt suunnitellaan yhdessä yritysten/työyhteisöjen kanssa. 

Oppisopimuskoulutus 

Oppisopimuskoulutus on sopimukseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jossa suurin osa ammattitaidosta opitaan tekemällä käytännön työtä työpaikalla. Oppimista ohjaa ja valvoo työnantajan valitsema työpaikkaohjaaja. 

Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään yleensä tietopuolisilla opinnoilla, joiden osuus koulutuksesta on noin 20 %. Oppisopimuskoulutus soveltuu kaiken ikäisille. Se räätälöidään opiskelijan ja työpaikan tarpeiden mukaan. Oppisopimus voidaan solmia jo työssä olevalle työntekijälle, uudelle työntekijälle, työttömälle työnhakijalle ja yrittäjälle. Vähimmäisvaatimuksena on soveltuva työpaikka, 15 vuoden ikä ja työtä keskimäärin vähintään 25 t/vk.  

Oppisopimuksella voi suorittaa samat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot kuin oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa. Lisätietoja ja oppisopimuskoulutuksen yhteyshenkilöt osoitteesta: https://www.sakky.fi/oppisopimus

Omaehtoinen koulutus

Koulutus voi olla tutkintoon johtavaa tai muuta ammatillista lisäkoulutusta. Aikuiset voivat täydentää osaamistaan myös lisäkoulutuskursseilla, jotka kestävät muutamasta päivästä useaan kuukauteen. Omaehtoinen opiskelu työttömyystuella: Työttömän työnhakijan kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä omaan TE-toimistoon ja tarkistaa virkailijan kanssa omat mahdollisuudet etuuksiin.

Työvoimakoulutus 

Työvoimakoulutuksen tavoitteena on antaa koulutusta, joka parantaa työhön sijoittumisedellytyksiä. Työvoimakoulutus on työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamaa koulutusta, joka on opiskelijoille maksutonta. Työvoimakoulutus on suunniteltu ensi sijassa työttömille työnhakijoille ja työttömyyden uhkaamille henkilöille. Työvoimakoulutus on pääosin ammatillisia valmiuksia edistävää perus-, jatko- tai täydennyskoulutusta, joissa voi myös suorittaa näyttötutkinnon. Työvoimakoulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Ajankohtaista tietoa työvoimakoulutuksesta: www.te-palvelut.fi

Yhteishankintakoulutus

Yhteishankintakoulutus on työvoimakoulutusta, joka soveltuu henkilöstön osaamisen kehittämiseen, uusien työntekijöiden kouluttamiseen ja muutoksen hallintaan irtisanomistilanteissa. Koulutus räätälöidään aina yritysten tarpeisiin. 

Muita koulutusvaihtoehtoja 

Myös aikuiset voivat hakeutua yhteisvalinnassa ammatilliseen peruskoulutukseen, mikäli heillä ei ole aikaisempaa ammatillista perustutkintoa. Koulutukset järjestetään yleensä kokopäiväopintoina. 

Hanketoiminta 

Hankkeiden pääpaino on yritysten ja yhteisöjen osaamisvalmiuksien ja kilpailukyvyn kohottamisessa. Hankkeisiin liittyy yleensä koulutusta.