Yhteishankintakoulutukset

Yhteishankintakoulutus on työvoimakoulutusta, joka soveltuu henkilöstön osaamisen kehittämiseen, uusien työntekijöiden kouluttamiseen ja muutoksen hallintaan irtisanomis- ja lomautustilanteissa. 

Koulutus räätälöidään aina yrityksen tai yritysryhmän tarpeisiin. Koulutuksen suunnittelu lähtee liikkeelle ensikontaktista. Yrityksellä on koulutuksen sisällön suunnittelussa hyvin keskeinen rooli.

Yhteishankintakoulutus on joustava tapa päivittää ja laajentaa työntekijöiden osaamista. Lisätietoa yhteishankintakoulutuksista Ely-keskuksen sivuilta.

Ota yhteyttä!